UN criticizes Sweden / FN utfärdar kritik mot Sverige

Sv. översättning: Gick in via Ecpats hemsida(www.ecpat.se) och hittade en intressant artikel, Ecpat är för övrigt en organisation som arbetar med att bekämpa barnsexhandel och  barnsexturism. Det är en internationell organisation men som även har en bas i Sverige. Artikel i fråga belyser den politiska aspekten i arbetet att förändra situationen för barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Den tar upp den kritik som FN riktar mot Sverige angående hur landet lever upp till Barnkonvention och dess tilläggsprotokoll gällande försäljning av barn, barnprostitution samt barnpornografi. Artikeln hävdar att:

“I Sverige saknar barn det skydd mot kommersiell sexuell exploatering som vi kanske tror är självskrivet. Det är dags att skärpa lagstiftningen, skriver medlemmarna i Ecpat Sveriges råd. “

Läs vidare om vikten av hur man politiskt arbetar med att bekämpa den utsatthet många barn världen över utsätts för:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-lyssna-pa-fns-kritik_6556875.svd

Photo: http://www.ecpat.se

eng. translation: I found an interesting article about critique issued against Sweden about children exposed to commercial sexual exploitation. If you have the time to read, it’s interesting to see the politics involved and the importance of legislation stressing this issue.

“In Sweden, children lack the protection against commercial sexual exploitation as we may think is self-evident. It is time to strengthen the legislation, key members of the ECPAT Sweden’s advice.”

You can find the articles here:

eng. version :http://www.ecpat.se/images/filer/ovrigt/ecpat%20sweden%20op%20may%202011.pdf

sv. version http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-lyssna-pa-fns-kritik_6556875.svd


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: