Människohandel = människosmuggling = illegal invandring?

Hej alla trogna läsare! Först och främst vill jag säga tack till dig som läser och är med om att kämpa för människors rättigheter!

Gällande detta inlägg vill jag klargöra den fina linje som finns mellan människohandel kopplat till människosmuggling samt illegal invandring.

Människohandeln kopplas idag ofta samman med den smuggling av människor som pågår. Människor som tar hjälp av smugglare för att invandra till ett annat land. Av olika saker inträder man landet illegalt, det kan handla om jobbmöjligheter, drömmen om en bättre vardag osv. Här kommer människosmugglarna in, det är ofta strikta regler för att resa mellan länder. Att få ett turistvisum är svårt och ett arbetsvisum/studentvisum är för många en omöjlighet. Du kanske saknar pass eller pengar för att kunna söka detta. En människosmugglare transporterar en annan människa in via länders gränser för att ge dem en chans att komma till ett land kanske utan krig eller med mer jobb möjligheter. Hur kopplar man då människohandel med människosmuggling och illegal invandring?

Ofta under en del av denna resa kan förhållandena ändras, den stora skuld som man har till den som smugglat en kan leda till en utsatthet. Det kan handla om att du frivilligt lämnat landet men i slutändan blivit skuldbelagd och tvingas betala tillbaka dina skulder genom arbete under dåliga förhållanden. Eller så finns det organiserade kriminella verksamheter som ser en chans att tjäna pengar på människors val att söka sig till ett annat land. Handeln med människor ökar med den utsatthet som den hårda migrationpolitiken ger som drivs i många länder. Tänk dig in i ett scenario: Din familj har dödats, de är krig, fattigdom och svält där du bor. Din enda chans som kanske ung kvinna är att söka dig till ett annat land för att överleva. Den enda chansen du har att ta dig in via ett land är att smugglas för du saknar dokument för inresa. Du blir skyldig en stor summa pengar, du saknar förmågan att betala igen detta men du vet att du har inget annat val. Den möjlighet som finns är ofta prostitution, du kanske träder in frivilligt för att kunna tjäna snabba pengar för att betala igen till din smugglare. Men finner dig själv i en miljö där du nu tvingas att göra saker du inte vill. Går du till polisen åker du hem till ditt land direkt. För du kom ju hit frivilligt, eller hur?

Är det så en människa ska behandlas för att den politik som vi bedriver gör det omöjligt för henne att komma till ett land på ett lagligt sätt?

Det är inte i alla fall som människosmuggling samt illegal invandring leder till människohandel men det finns en fin linje mellan vad som i början var en frihet kan komma att bli till tvång.

Så om jag nu bekämpar denna tes som kallas människohandel är jag då emot att människor invandrar till andra länder?

Jag har inget emot invandring, det vill jag klarlägga. Absolut inte någonstans. Det jag har emot är hur människor behandlas i hoppet om att få en bättre tillvaro i ett annat land. Kanske de invandrar för att kunna fly fattigdom, misär och krig. Många kommer illegalt in via människosmugglare, de får vistas utan något typ av skydd, utan några typer av rättigheter.

Varje människa skall enligt FN ha rätten till “Alla människor har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Denna omfattar mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner liksom trygghet vid förlust av försörjning under omständigheter som man själv inte har kunnat råda över”

Så vad hände efter vägen? När länder jobbar med en dubbelmoral, man jobbar med att vilja utrota fattigdom och människohandel men stänger ute länder från handelsavtal, stramar åt migrationspolitiken så tvingas människor  illegalt invandra ett land och utsätts då för en utsatthet. Men som svar på en fråga som jag fick vill jag klargöra att jag är inte emot invandring bara för att jag vill bekämpa människohandel, att barn säljs som slavar och tvingas in i prostitution med uppåt 30 kunder per dag. Det är något jag anser är sjukt. Jag blev less på denna orättvisa,människor som utnyttjas, svälter,21 000 barn dör varje dag på grund av att de inte har mat, säljs som varor, 1,2 miljoner barn säljs till stor del inom sexindustrin, människor saknar vatten för dagen, får inte tillgång till utbildning. Jag är less och kan inte bara sitta å se på att människovärdet håller på att raseras för att vi lever i vår egna lilla idyll om att allt är bra bara jag har den senaste prylen. Ja människohandel har en koppling till människosmuggling och illegal invandring. Hårdare migrationspolitik ökar utsattheten för människohandel.  Här måste vi alla se över vilken migrationspolitik vi har i vårt land, hur behandlar vi människor som vill komma till ett nytt land för att söka jobb eller en frizon. Blir de behandlade som en människa med värde och rättigheter eller som en illegal människa? Alla har vi ett val. Vad vi gör med de människor vi möter eller läser om. Väljer vi att visa en hjälpande hand eller visar vi bort dem? Bara du själv kan bestämma hur du agerar.

Foto: Unicef, http://www.unicef.org

Advertisements

4 thoughts on “Människohandel = människosmuggling = illegal invandring?

  1. Annika E says:

    Hur nån skulle kunna få för sig att du är rasist kan jag inte förstå. Du skriver väldigt bra om behjärtansvärda ämnen! Keep up the good work! *kram*

  2. Sup3rMeatboy says:

    Jätte bra skriviet ! Kram 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: