Children´s rights/ Barns rättigheter

De mest utsatta i vårt samhälle anser jag vara barnen. Ett barn kan inte skydda sig på samma sätt. Kan inte försvara sina rättigheter eller sin integritet på samma sätt. Ett barn är i ett beroende stadie till en vuxen. Ja, ett barn är en individ med förmågan att styra sitt liv men under en viss tid i livet är barn beroende av vuxna människor runt omkring sig.

Barn världen över tvingas att växa upp under hemska förhållanden och nekas rätten att vara barn, de tvingas i tidig ålder leva ett liv som en full vuxen människa. Att växa upp utan föräldrar tvingar ett barn att bli vuxen, att se sin familj svälta och då måsta jobba och på så sätt gå miste om sin utbildning. Att se sin familj bli skjuten rakt framför ögonen tvingar barn att bli vuxna men de förlorar även respekten för människor. De finns barn som tvingas tigga på gatan för sin överlevnad eller barn som blir vuxna alldeles för tidigt på grund av seder såsom könsstympning eller barnäktenskap. Det finns barn som växer upp med alkoholiserade föräldrar, de tvingas att bli vuxen och ta hand om sina föräldrar trots att de bara är barn, för ett barn ska vara barn och ska inte behöva omges av misär på grund av vuxnas val. Det finns barn som tvingas sälja sin kropp till vuxna varje dag i prostitution för att vi lever i en sjuk värld där barn utnyttjas av vuxna. Barn som tvingas jobba inom barnarbete under farliga förhållanden, de är en billigare arbetskraft, de säger inte ifrån på samma sätt och är lättare att utnyttja.

Men det finns också barn som får gå till skolan varje dag, får växa upp i trygga förhållanden, kramas om av sina föräldrar, får äta sig mätta, sova i en säng, leka med sina vänner och ja, bara vara barn helt enkelt.

Så ska det vara för varje barn. Oavsett var du än bor i världen. Barnkonventionen om barns rättigheter ska inte bara finnas som en fin gest men utan verkan. Den ska finnas för att barns rättigheter och barnens bästa ska sättas i främsta rummet. Den ska finnas för att implementeras in i länders lagstadgar för att skapa förändring för varje barn. Vi kan ratificera konventioner och skriva under att åta oss att i den mån vi kan som nation se till barnens bästa, men det är inte förrän vi på allvar sätter barnets rättigheter på agendan som vi får förändring. Det är bara att ta sig en titt världen över, det enda land som inte ratificerat barnkonvention är USA, alla andra länder har skrivit under detta dokument. Nu är jag rak, jag vet, men till vilken nytta har detta dokument skrivits under? Barn utnyttjas fortfarande, om inte mer än förr. Ca 21 000 barn dör i brist på mat och medicin varje dag, 1,2 miljoner barn utsätts varje år för människohandel och säljs som en vara, de utnyttjas och undanhålls rätten till ett liv i trygghet och kärlek. Barn är inte bara ”barn”, de är människor med ett unikt värde, individer som har rätt att bli älskade och respekterade.

Det är dags för förändring. Att bry sig är inte svårt. Det krävs som min tränare brukar säga att man lyssnar till dem, visar dem kärlek, rufsar dem i håret och ja, helt enkelt ser dem. Men också att vi tar upp kampen för att varje barn ska kunna äta sig mätt, få tillgång till rent vatten, tak över huvudet,få gå i skolan och skyddas från att bli utnyttjade!

Photo: www.oresundsregionen.org

Eng. translation:

The most vulnerable in our society are children. A child cannot protect itself in the same way an adult can. It cannot defend their rights or their privacy. A child is an individual with the ability to control certain parts of his life, but a child is largely dependent upon adults to provide it with what it needs.

Worldwide, children are forced to grow up in terrible conditions and are denied the right to be children. They are pushed into adulthood, growing up without parents, seeing their family starve and having to choose work over education. Some see their parents shot in front of their eyes. Some are forced to beg on the streets. Some have their genitals mutilated, some married off to older men. Some grow up with alcoholic parents, forced to take care of them, to deal with the devastating choices they made without a thought to the next generation. Some are forced to sell their bodies to adults, caught in prostitution rings, because we live in a diseased world where children are exploited by adults. Some are pressed into cheap child labour, working in dangerous conditions.

But there are also children who go to school every day, who grow up in safe conditions with caring parents, who have enough to eat and a bed to sleep in, who play with their friends and rise to days like children should. 

This is how it should be for every child no matter where they live in the world. The Convention on the Rights of the Child is not a nice gesture with little effect. It should be the way to secure children’s rights. The best interest of children should be paramount. It should be ratified in every country to assure that the undeniable rights of a child are met. We can ratify conventions and sign pledges to highlight the need for global children’s right, but we will not see a change unless we truly put children’s rights on the agenda.

Just take a look around the world. The only country that has not ratified the CRC is the U.S. All other countries have signed this document. Now I’m very harsh, I know, but to what purpose has this document been signed? Children are still used, even more than before. Approximately 21 000 children die from lack of food and medicine every day. 1.2 million children are annually trafficked and sold as a commodity. They are used and withheld from a life of security and love. Children are individuals who have the right to be loved and respected.

It is time for change. To care for others is not difficult. I box, and my coach tells me that it is necessary to listen to them, to show them love, to ruffle their hair, and to see them for who they are. But also we also need to fight for the right of every child to have enough to eat, to have access to clean water, housing, and education, far away from the world of sexual exploitation. 

/Maria

Advertisements

2 thoughts on “Children´s rights/ Barns rättigheter

  1. Alamdar Khan says:

    Nicely written Maria, keep it up. Children-rights, should be one of the most important area of concern for governments, civil society, schools, teachers and parents. A holistic approach needed to develop policies which encourage children right to play, learn and fulfillment of dreams and discourage any discrimination and exploitation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: