Varenda unge/Every child

En liten flicka drar en flicka en bit metallskrot på en gata i Kirkuk, Irak. Hennes familj ska använda den som vägg i sitt hem, ett litet utrymme endast avgränsat med gardiner på översta våningen i vad som tidigare var en fotbollsarena. De lever i extrem fattigdom utan värme eller rinnande vatten. Källa: Unicef.

Jag har valt att bli bloggare för “varenda unge” och genom att publicera detta inlägg vill jag uppmana kampen för varenda unge men också uppmärksamma det som redan görs.Unicef är en av många organisationer världen över som arbetar med barns rättigheter.

UNICEF arbetar för att förbättra livet för barn som får sina rättigheter kränkta varje dag. De arbetar tillsammans med myndigheterna för att bland annat stärka hälsovårdssystem, bygga ut skolväsendet, sociala skyddssystem och förhindra att barn hamnar på gatan eller i tvångsarbete.

Varje barn är värd att kämpa för! Ju fler vi är desto större skillnad kan vi göra.

Här kan du läsa lite mer om läget för barn världen över http://unicef.se/nyheter/allt-fler-barn-i-slum-och-fattigdom eller så kan du läsa den fullständiga rapporten här: http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/sowc-2012-full-report.pdf

Har du en egen blogg? Då kan du också bli bloggare för varenda unge. Mer info finner du på http://www.unicef.se

eng. translation.

A little girl pulling a piece of scrap metal on a street in Kirkuk, Iraq.Her family will use it as a wall in their home, a small space only separated by curtains on the top floor of what used to be a football stadium. They live in extreme poverty with no heat or running water. Source: UNICEF.

I have chosen to become a blogger for “every child” and by publishing this post, I would urge the fight for every child, but also pay attention to what many people already do in the support of every child.Unicef is one of many organizations worldwide that work with children’s rights.

UNICEF is working to improve the lives of children whose rights are violated every day. They work with regulators to include strengthening health systems, expand the education system, social protection and to prevent the children end up on the street or in forced labor.

Every child is worth fighting for! The more we are the greater the difference we can make.

Do you have your own blog? Then you can choose to become a blogger for “Every kid”. You will find more information on http://www.unicef.org

//Maria

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: