Beatrice

Det här är Beatrice, hon är nio år gammal. Hon bor i ett land där vi inte har samma frihet som här i Sverige. Där hon bor, i sin by tvingas unga tonårsflickor att sälja sin kropp för en bit färsk fisk för att kunna överleva. I hennes land är även chansen stor att hon tvingas giftas bort som 13 år till en äldre man i utbyte av en ko. Det satsas mindre resurser på en flickas utbildning och hälsa. Om världen vore rättvis skulle hon få lika mycket mat, utbildning och satsning på hennes hälsa som hennes bröder.

Det här är en av miljontals flickor som redan från start får en sämre förutsättning just på grund av detta- att de föds som en flicka. 65 miljoner flickor vägras rätten till en utbildning trots att de föds i samma familj där pojkarna får gå i skolan. Denna siffra motsvarar alla flickor i skolåldern i både Europa och USA.

Idag är det internationella kvinnodagen. En dag då vi kan påminna oss om att kämpa för att varenda flicka ska få rätten till en trygg uppväxt, skolgång och samma förutsättningar i livet.

Här kan du läsa mer om Beatrice och om hur du kan göra en förändring http://www.hoppetsstjarna.se/om-hoppets-stjaerna/sa-haer-arbetar-vi/utbildning/gifts-bort-som-13-aring.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Statusuppdatering&utm_campaign=8mars_flicka

Foto samt text: http://www.hoppetsstjarna.se

This is Beatrice, she is nine years old. She lives in a country with vastly different freedoms from here in Sweden. In her village, young teenage girls are forced to sell their bodies for a piece of fresh fish to survive. In her country, she may very well be forced to marry a man her senior by thirty years in exchange for a cow. There are much less resources spent on girls’ education or health care. If the world were a fair place, she would get as much food, education, and attention as her brothers.

This is one of millions of girls who are disadvantaged from the start, beginning life with less access to food and education simply because she was born a girl. 65 million girls are denied the right to an education even if the boys in the same family attend school. This figure corresponds to all girls in school age in the United States and Europe.

Today is International Women’s Day. A day when we can remind ourselves to fight for every girl to have the right to a secure childhood, education, and the same opportunities in life as any given boy.

Thank you for your fight to make a change!

/People are not for sale, Maria Lundberg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: