Ingen kan göra allt/No One Can Do Everything

Ingen kan göra allt men alla kan göra något och tillsammans är vi så mycket starkare. Satsa på det du brinner för, vad du har som passion att förändra sedan hjälps vi åt att ta hand om varandra och våra medmänniskor.

Mycket orättvisa sker i världen och som privatperson kan man inte själv förändra och hjälpa alla. Risken finns att man i sina försök att hjälpa ALLA andra tappar bort sig själv, så kom ihåg balansen. Kämpa för att orättvisor såsom fattigdom,människohandel,barnarbete,barnsoldater etc ska få ett slut, på det sätt du kan bidra med. Man kan koppla samman med människor som vill se och arbetar för förändring, med organisationer som redan jobbar med förändring eller påverka politiskt etc etc. Hitta en väg som du känner att du kan bidra med på ditt sätt i förhållande till hur ditt liv och vardag ser ut.

Det finns en berättelse om en liten pojke som stod vid stranden och kastade tillbaka sjöstjärnorna i vattnet när det flöt upp på stranden. Någon som gick förbi honom sa till honom att det var lönlöst att försöka hjälpa sjöstjärnorna tillbaka för det var hundratals som flöt upp på stranden och de kunde lätt flyta upp på strandkanten igen. Men den lille pojken hade förstått något, han sade om jag så bara kan hjälpa en så tänker jag fortsätta kasta tillbaka sjöstjärnorna i vattnet.

Det finns något i den här historien som är tänkvärt. Ibland kanske inte vårt lilla stöd till en organisation eller vår peng till ett fadderbarn ser ut att göra så mycket skillnad. Ibland kanske man till och med kan känna att det är lönlöst eftersom det finns miljontals barn som lider. Men vad du aldrig vet är ringarna på vattnet som skapas i att du hjälper den där någon. Låt oss inte tröstlöst se på siffrorna även om vi måste vara medveten om hur många som faktiskt lider för det är verkligheten, utan låt oss se på den förändring som vi kan skapa. Det är lätt att vi blundar när vi ser massorna och hur människor behandlas för man orkar inte ta in det. Men om det bara så är en du kan hjälpa av alla som lider i vår värld, hjälp då den personen.

Tillsammans skapar vi förändring runt omkring oss. Ensam kan vi förändra men tillsammans är vi ännu starkare. Tack för att du läser min blogg!

Photo: www.oresundsregionen.org

No one can do everything, but everyone can do something, and together we are so much stronger.
There is much injustice in the world, and as an individual it is difficult to feel we can help everyone. The risk is that in trying to help EVERYONE, we lose ourselves. Balance is everything. Continue to fight poverty, human trafficking, child labor, child soldiers, etc. in any way you can. You can connect with people who want to see and work for change, with organizations already working on changing or influencing government policies. Find ways that you feel you can contribute in relation to how you live your life.

There is a story about a little boy who stood on the shore and threw starfish back into the water as the waves washed them up on shore. Someone passed by him and told him it was useless to try to throw the starfish back into the water. Hundreds more would just wash ashore, and some would eventually find their way back to the ocean. “You’re not making a difference.”
“But,” the little boy replied and threw another star into the water. “I am making a difference to that one.”

You see, even if the boy was only making a difference to that one starfish, he wanted to keep throwing them back in.

This story is worth considering. Sometimes it might not see like our little support to an organization or our money to a sponsored child  make all that much difference. Your efforts may even seem useless as millions of children continue to suffer. But remember, you will never know the full effect of your actions. If you help just one child to a better future, that child can grow up to help others in the same situation. Don’t look hopelessly at the numbers. Even though we know countless continue to suffer, let us look at the things we can change. Even if you can only help one person, help that person.

Alone, we can make a change, but together we are stronger.

Thank you for reading my blog!

 /Maria Lundberg
Advertisements

One thought on “Ingen kan göra allt/No One Can Do Everything

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: