Loved/Älskad

Hej min vän!

Alla människor har ett unikt värde. Ett värde som inte får kränkas eller demoleras. I vår värld idag har vi tappat det mänskliga värdet. Barn dör varje dag på grund av svält eller sjukdomar som går att behandla, unga tjejer,kvinnor/män säljs inom sexindustrin eller som en slav att jobba långa arbetsdagar under dåliga arbetsförhållanden. Människor saknar tillgång till rent vatten, mat och tak över huvudet. Trots den nöd som finns fortlöper maktkamper, girighet och själviskhet. Det går aldrig att värdera en människa, det finns varken kopior av oss eller någon ersättare. Det är därför vi måste kämpa för varenda människas rätt till ett värdigt liv. Vi måste kämpa för de mänskliga rättigheterna och höja vår röst mot de orättvisor som pågår. Tillsammans kan vi förändra!

Photo: Marika Elgale. All rights reserved. Peoplearenotforsale

Hello my friends!

Everyone has intrinsic worth, an individual value not must be not violated or demolished. In our world today we seem to have lost this principle. Children die every day due to starvation or treatable diseases; girls and boys, young men and women are sold daily into the sex industry or end up as slaves working long hours in poor conditions; people live without access to clean water, food, and shelter. Despite the great need, power struggles, greed, and selfishness by the already privileged persist. It is impossible to put a price on the value of a human being–there are no copies or replacements, and that is why we must fight for every person’s right to a dignified life. We must fight for human rights and raise our voice against injustice. Together we can make a change!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: