3,5 miljarder anledningar till förändring/3,5 billion reasons to make a change!

Att vara fattig definieras av FN att du inte har mer att leva för än 14 kr per dag, extrem fattigdom räknas till om man lever på mindre än 7kr per dag. Idag lever ca 3,5 miljarder människor lever idag i fattigdom. Svårt att ta in men fortfarande hur läget ser ut i världen. Men det viktiga är att se på de lösningar som finns för att utrota hunger istället för att stirra sig blind på antalet för det kan lätt göra att man tappar hopp om förändring.

Jag har läst om ett företag som heter Hand in Hand, de jobbar med att förse kvinnor med kunskap och kapital för att starta eget företag för att kunna försörja sin familj. Det är en väg ur fattigdom som jag tycker är bra för vi behöver långvariga utvägar för att bekämpa hungern i världen. Om en familj kan försörja sig blir förhoppningsvis resultatet att de undviker risken för den extrema fattigdomen.

Däremot extrem fattigdom som undernäring och svält behöver en mer kortsiktig plan för att människor inte ska dö av hungern. Här går många organisationer in och ger akut hjälp. Men för att i framtiden undvika att fler människor utsätts för den extrema fattigdomen behöver vi långsiktiga lösningar.

Utbildning är också något som skyddar främst barn från att bli utnyttjade, men det hänger oftast ihop med familjens förmåga att kunna försörja sig.

Vi lever i en värld där politiska system är viktiga för att upprätthålla ordningen samtidigt som dessa system många gånger kan förhindra människors mänskliga rättigheter. De politiska tillvägagångssätten kan göra det komplicerat för  redan fattiga länder. Ta till exempel de olika handelsavtalen eller regler för inträdet i den internationella valutafonden eller världsbanken. Utan tillräckliga resurser stängs fattiga länder utanför den globala ekonomin. Sedan har vi de multinationella företagen som i stor utsträckning styr mycket av agendan på den ekonomiska marknaden. De styr ofta vart de ska placera sina tillverkningar och spelreglerna för dessa. De bär ett ansvar för att ha etiska spelregler på marknaden vilket jag tror att de ofta inte har.Trots att vi har olika konventioner om hur människors rättigheter ska respekteras kvarstår faktum att länders egen intressen och politiska makt går före. Att bekämpa fattigdom var mer komplicerat än jag först trott och det kan lätt bli övermäktigt ju mer man börjar inse hur världssystemet är uppbyggt på att vissa är rika på andras bekostnad. Men här gäller det att fästa fokus på vad som görs och kan göras.

Fattigdom är ofta roten till problem som människohandel, akut vattenbrist, hunger, undernäring,sjukdomar,brist på utbildning etc. Hitta ett sätt som du kan vara med och bekämpa fattigdomen. Ingen kräver av dig eller frågar dig om att du ska kunna förändra situationen för all 3,5 miljarder människor som lever i fattigdom. Men en fråga går ut till dig om att du kan räcka ut till hand till någon, kanske ett barn som får möjlighet att gå i skolan på grund av ditt stöd eller en familj som får ett start kapital för att starta företag. Fundera på vad du kan göra i det lilla för att vara med och förändra i det stora.

foto: http://www.handinhand.nu/vad-vi-gor/bakgrund/

Poverty is defined by UN that if you live with less then 2 USD each day you are poor and if you have less then 1 USD each day you are defined to live in extreme poverty. Today approximately 3,5 billion people live in poverty. Hard to perceive but still the truth. But we can´t look at the amount of people living in poverty, we need to look at the ways out of poverty.

I have read about a company called Hand in Hand, they work with providing women with knowledge and funds to start their own business to be able to provide for the family. That is one way out of poverty that I find truly great, cause you need long term solutions to fight poverty. If a family can support them self they will hopefully eliminate the risk of extreme poverty and the consequences of that.

But extreme poverty like malnutrition and people in areas where there is starvation you will have to give more urgent solutions to eliminate the worst effects of starvation, death.

Education is also something that prevent especially children from getting used and exploited. But if the family has no income it´s hard to protect the children from childlabour and exploitation. That´s why we need different ways to fight poverty.

Then their is the political view on the subject and it´s where it become much harder to fight elimination of poverty. Often political codes can make it more complicated. Take trade agreements as an example, poor countries are not allowed in certain setups in agreements, it´s complicated to get a entry in the IMF and the world bank if the country does not fulfill certain steps. The globalization of the market and multinational companies rule a lot on the market and make it hard for weaker countries to even have a chance to step in to the market. Even if we have the conventions of human rights to respect every person the reality still remain that nations own economical interest and political power prior before the human rights.Fighting poverty is more complicated than I first thought it was but we cannot lose sight just because it´s complicated, no we still need to look at the positive things that are done.

Poverty is often the main reason for human trafficking, lack of water or sustainable living, education and wealth.Find out ways how you can fight the poverty that is flourish in our world to day. No one is demanding or asking you to change the situation for all the 3,5 billion people who lives in poverty. But a question is raised if you have the possibility to help one, maybe help one child to get support to be able to go to school or support one family with a start capital to run their own business to be able to support them self in the long run. Think about what you can do in the small scale to be apart of a larger solution to fight poverty.

All love to you! Thank you for reading! /Maria Lundberg

 

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/3512679/peoplearenotforsale?claim=s6tmcucfbud”>Follow my blog with Bloglovin</a>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: