Every child is unique and precious!

De är unika,älskade,värdefulla och är vår framtid. Varje barn ska ha rätt till att få äta sig mätt, ha någonstans att sova,hälsa/sjukvård och få gå i skolan. Trots alla de konventioner länder världen över har skrivit under på att barn har dessa rättigheter dör 21 000 barn varje dag för att de inte får i sig tillräckligt med mat och har inte tillgång till mediciner. 100 miljoner barn nekas rätten att få gå i skolan och 1,2 miljoner barn utsätts varje år för människohandel. Hitta ett sätt som du kan vara med på att stödja barn i nöd. Låt oss kämpa för alla barns rättigheter.

They are unique, precious, precious and they are our future. Every child should have the right to get enough to eat, have somewhere to sleep, health / medical care and be able to go to school. Despite all the conventions around the world have signed up to 21 000 children die every day because they do not get enough food and have no access to medicines. 100 million children are denied the right to attend school and 1.2 million children are annually trafficked. Find ways to support children in need. Let us stand for the right of every child.

Foto:Unicef

Foto: Unicef

 

Foto: Hand in hand

Foto: Unicef

Foto: Hoppets Stjärna

Foto:Unicef

Foto: Hoppets Stjärna

 

Foto: Unicef

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: