Prostitution & human trafficking in Sweden/Prostitution & människohandel i Sverige

“I dag(14:e maj) kommer domen i målet som kallats Sveriges största människohandelsfall. Sex rumänska män anklagas för människohandel för sexuella ändamål, som den fullständiga rubriceringen lyder. Elva rumänska kvinnor, mellan 20 och 30 år, togs hit och hamnade direkt på prostitutionsstråket i Rosenlund i Göteborg.

Åklagaren yrkade på hårda straff mot de sex, upp till åtta år, när rättegången avslutades de 13 april.Av de 141 män som anmäldes för att ha köpt sex av de rumänska kvinnorna har alla utom 16 fällts.Enligt en genomgång av samtliga fall som Dagens Nyheter gjort är 36 procent av männen födda på 1960-talet, 30 procent på 80-talet och 21 procent på 70-talet.Den yngste sexköparen var 17 år och den äldste 76. Totalt 55 av kunderna tycktes sakna inkomst att döma av de låga dagsböterna.

-Sexköparna är en förutsättning för den här handeln. Finns det ingen efterfrågan finns det inte heller någon människohandel, säger Ann Åkerblom, spanare i polisens människohandelsgrupp i Göteborg, till DN.” Skriver Norrländska Socialdemokraten Källa:. http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6911425

Människohandel är inte ett okej fenomen, tyvärr blir det mer och mer förekommande i världen, Europa men även i vårt lilla Sverige. Efterfrågan styr utbudet, så länge de finns de som vill köpa dessa tjänster kommer människohandlarna att fortsätta utsätta unga tjejer för människohandel och prostitution.

Tillsammans kan vi förändra detta. Du och jag!

Tack för att du följer bloggen! /Maria

Photo: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=712713. The girl in the photo has nothing to do with the article.

“Today(14th of may), the judgment has been called the largest human trafficking case in Sweden. Six Romanian men charged with trafficking for sexual purposes. Eleven Romanian women, between 20 and 30, was brought to Sweden and landed directly in the street prostitution in Rosenlund in Gothenburg.The prosecutor called for harsh sentences against six up to eight years, when the trial ended the 13 April.Of the 141 men who were reported to have bought six of the Romanian women, all but 16 were sentence.According to a review of all cases Daily News there was 36 per cent of men who was born in the 1960s, 30 percent in the 80’s and 21 percent in the 70’s.The youngest sex buyer  was 17 years old and the eldest 76 years of age. A total of 55 of the customers seemed to have no income, judging by the low daily fines.

-The buyers is a prerequisite for this trade. Is there no demand, there is no human trafficking, says Ann Akerblom, investigators in the police trafficking group in Gothenburg, told Dagens Nyheter. ”

Source:http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6911425

 Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX, http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/651392-familj-atalad-for-manniskohandel-frias-helt. The girl in the photo has nothing to do with the article.
Human trafficking is not okey. We need to combat the issue and make a change for all the young boys and girls who are forced and trafficked into prostitution and other forms of slavery.
Together we can make a change. You and me!
Thank you for following the blog! /Maria
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: