Monthly Archives: June 2012

Lack of water/Brist på vatten

Photo: threeavocados

According to the convention of the right of the child every child should have the right to survive.

Article 6

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Let us fight for every childs right, in our own country and worldwide.

(Due to my friend Sanna Gabrielsson visit in AmericaI I apologize to all our English readers that the grammar is not correct.)

Enligt Barnkonventionen ska alla barn ha rätten till överlevnad.

Artikel 6

Alla barn har rätt att överleva och utvecklas.

Låt oss kämpa för varenda barn därute, i vårt eget hemland och världen över. Tillsammans skapar vi en bättre plats för alla barn därute.

//Maria, people are not for sale!

Advertisements

Swedish Queen fights sex trafficking

Take a look at this video clip:

Swedish Queen fights sex trafficking

 

//Maria, people are not for sale.

Tagged ,

460 girls saved

460 girls saved from trafficking through this organization. There is hope!

Can you survive on 1.25 USD/day?

NEARLY 1.3 billion people live in extreme poverty today.

CAN YOU SURVIVE ON $1.25 A DAY?

Experience what it feels like to walk in their SHOES.

https://www.live58.org/survive125/

I got this page send to my email, a test if you are able to survive on 1.25 USD/day. I did not make it. Try and see if you can make it on 1.25 USD/day and get a overview how it is to live in extreme poverty.

//Maria, people are not for sale. (note. Sanna Gabrielsson, editor of the English language on the blog is in America right now and I apologize to all our English readers due to the bad grammar.)

Let us begin/Låt oss börja.

Gårdagen är borta. Morgondagen har inte kommit ännu. Vi har bara idag. Låt oss börja.

Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.

– Mother Teresa

Tagged , , ,

Quote

We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop. – Mother Teresa

Human trafficking/Människohandel

Human trafficking is the illegal trade of human beings for the purposes of commercial sexual exploitation or reproductive slavery, forced labor, or a modern-day form of slavery.

How to combat and end this illicit and inhumane phenomenon? It´s starts with you and me, willing to make a change! We can´t accept how people are treated in this world today. Every person has the right to a secure and dignified life.

Människohandel är en illegal handel med människor i syfte att utnyttja dem för kommersiell sexuell exploatering, tvångsslaveri eller en modern form av slaveri.

Hur kan vi stoppa denna olagliga och omänskliga företeelsen? Det börjar med dig och mig, villiga att skapa en förändring. Vi kan inte acceptera hur människor blir behandlade i vår värld idag. Alla människor har rätt till ett säkert och värdigt liv.

//Maria, people are not for sale

Note: Due to my dear friend Sanna Gabrielssons visit in America the text is unfortunately not render it legible in the English language.

 

Tagged , , , , ,

Freedom

We can speak about freedom but it´s not until we act that freedom will be achieved. – People are not for sale

Star of hope

Every child has the right to grow up with food, education, love and a place they can call their home.

All photos are borrowed from Star of Hope a organization who works to benefit all the children across the world.

Star of hope is a nondenominational Christian organization that equips children across the world with knowledge, physical well-being, spiritual growth and social skills through educational programs and local and international partnerships.

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

 “Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen.”

Photos: Hoppets Stjärna. Dennis Thern.  http://www.flickr.com/search/?q=hoppets+stjärna&f=hp

Text: http://www.starofhopeusa.org and http://www.hoppetsstjarna.se


Simple reason/Enkel anledning

Orsaken till att kämpa för en god sak är inte att man är en bättre människa eller att man ska få cred för det utan det är av den enkla anledningen att om det hade varit du som var i nöd hade du nog velat att någon gjort detsamma för dig.Hitta en bra sak att kämpa för!

The reason of fighting for a good cause is not to make you a better person or to give you credit, but rather for the simple idea that if you were the one in distress, you would want someone to do the same for you. Find your own unique way to fight the good fight.

/Maria, People are not for sale

%d bloggers like this: