Monthly Archives: July 2012

Freedom/Frihet

We can speak about freedom but it´s not until we act that freedom will be achieved.

Vi kan tala om frihet men det är inte förrän vi agerar som frihet uppnås.

/Maria

Advertisements

A new day/En ny dag!

A new day with new opportunities. Let´s keep fighting for every child int his world and their right to a secure life. I believe that together we can make a change!

En ny dag med nya möjligheter. Låt oss fortsätta kampen för varje barns rättighet i den här världen. Tillsammans kan vi skapa förändring!

//Maria, people are not for sale.

Note: My dear friend and the editor of the blog have recently moved to Asia and thats why the english grammar is not corrected. But soon it will be. A big thank you to all our english readers for your patience.

Human rights/mänskliga rättigheter

Human rights are tools to build a better society/Mänskliga rättigheter är verktyg som vi kan använda för att bygga ett bättre samhälle.

Quote

“It is not where we breathe, but where we love, that we live.” — Soren Kierkegaard

Tagged ,

Human trafficking in Sweden/Människohandel i Sverige

Arbetarbladet skriver den 24 juli 2012;

“I går häktades en 43-årig man misstänkt för människohandel.Samtidigt anmälde ytterligare tre personer att de lurats hit av honom.Mannen greps i torsdags efter att bärplockare i lägret i Mehedeby anmält honom. I går häktades han på sannolika skäl, vilket är den starkare misstankegraden, misstänkt för människohandel.

Han nekar till anklagelserna.Det var i torsdags som tre personer i 20-årsåldern lämnade in en polis anmälan mot 43-åringen som är bulgarisk medborgare. Enligt dem har de blivit erbjudna att komma till Sverige för att plocka bär. De har blivit lovade lön, boende i lägenhet och mat.Men i stället har de tvingats bo i lägret i Mehedeby.Mot kvällen i går anmälde ytterligare tre personer att de också ska ha blivit lurade av mannen. Den 43-åriga mannen har tidigare varit åtalad för människohandel, enligt TT. Även då rörde misstankarna att han skulle ha utnyttjat bärplockare, men han friades på den åtalspunkten.

Efter larm på larm om missförhållanden i svenska skogar infördes förra året nya riktlinjer som gjorde det svårare för företag att utnyttja utomeuropeiska bärplockare.Arbetsgivarna måste nu visa att de ska ge bärplockarna en lön, oavsett bär tillgång, för att bär plockarna ska få tillstånd att arbeta i Sverige. Men EU-medborgare behöver inget arbets tillstånd och innefattas därför inte av de nya rikt linjerna.Hittills har Migrations verket gett tillstånd till drygt 5 600 utom europeiska plockare. Men hur många de europeiska plockarna är vet ingen. Och det är något som oroar bäruppköpare inför den hög säsong som nu drar i gång.

– Med den infrastruktur vi har i dag klarar vi av runt 4 000 bärplockare. Men nu när vi kommer få betydligt fler så ökar risken otroligt mycket att miss förhållanden uppstår då det kanske inte finns till räckligt med vare sig godkända bostäder, bilar eller bär, säger Tommy Innala, vd på bär företaget Polarica, till TT.” källa;

Swedish man arrested for human trafficking.  A 43 year old man suspected of trafficking in Sweden. People being lured into Sweden with promises of a good work but end up with nothing. (The article is only in Swedish)

//Maria

Tagged

Quote

“Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are.” –Benjamin Franklin
Tagged ,

Att vara hungrig/To be hungry

“Det finns nära en miljard undernärda människor i världen i dag. Det betyder att var sjunde person inte får i sig tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och aktivt liv.

Några av huvudorsakerna till hunger är naturkatastrofer, konflikter, fattigdom, bristfällig infrastruktur inom jordbruk samt överexploatering av naturen. Den globala finanskrisen ledde till att ännu fler människor i de fattigaste delarna av världen tvingas att gå hungriga.

Förutom den uppenbara hungern – att det inte finns tillräckligt med mat– finns en mer dold sida. Om kroppen inte får i sig tillräckligt med olika näringsämnen försämras immunförsvaret och risken att drabbas av infektionssjukdomar ökar. Undernäring bidrar också till att centrala delar av kroppen slutar fungera, vilket leder till minskad möjlighet att försörja sig själv och en ökad risk att dö i förtid.

Hunger har inte bara konsekvenser på en individuell nivå. Det drabbar också familjer och hela samhällen, inte minst ekonomiskt när människor inte längre kan arbeta och försörja sig själva på grund av hunger och svält” Källa:http://sv.wfp.org/hunger

Hur tänker du att man kan bekämpa hungern? Berätta olika sätt som du tänker att man kan bekämpa hungern och tillsammans kan vi hjälpa varandra att hitta vägar för att utrota hungern. Lämna en kommentar nedan om hur du tänker att vi kan bekämpa hunger.

Foto:http://sv.wfp.org/hunger

“There are 925 million undernourished people in the world today. That means one in  seven people do not get enough food to be healthy and lead an active life

Among the key causes of hunger are natural disasters, conflict, poverty, poor agricultural infrastructure and over-exploitation of the environment. Recently, financial and economic crises have pushed more people into hunger.

As well as the obvious sort of hunger resulting from an empty stomach, there is also the hidden hunger of micronutrient deficiencies which make people susceptible to infectious diseases, impair physical and mental development, reduce their labour productivity and increase the risk of premature death.

Hunger does not only weigh on the individual. It also imposes a crushing economic burden on the developing world” Source:  http://www.wfp.org/hunger

How do you think that we can fight hunger? Tell ways you think you can fight hunger and together we can help each other to find ways to eliminate hunger. Leave a comment below about how you think that we can fight hunger.

/Maria, people are not for sale

Freedom

“For to be free is not merely to cast off one´s chains, but to live in a way that respects and enchances the freedom of others” – Nelson Mandela

Tagged , , , ,

En människas värde/The value of a human life

Ett citat som Abraham Lincoln sa var; Tänk på att en främling är en vän du ännu ej lärt känna.

Så även om siffror om fattigdom, människohandel,barnsoldater, barnslaveri känns främmande, långt ifrån oss och många gånger kopplat till en annan världsdel men får vi inte glömma människan bakom all statistik och den personens unika värde. Låt oss se varje utsatt människa som vår vän. Hade jag varit den som såldes till en hallick eller stod utan mat varje dag hade jag önskat att något tog sig an mig som en medmänniska men också att den hade älskat mig som en vän.

Tack för att du läser min blogg! Låt oss hålla fast vid det unika värdet av varje människa.

Foto; www.unicef.se

Abraham Lincoln once said : Remember that a stranger is a friend you do not know yet.

Even if the statistics on poverty, human trafficking, child soldiers, and child slavery seems foreign and far away from us, a fate often linked to another continent, we must not forget the individual human behind all the statistics. We must not forget one person’s unique and intrinsic value. Let us see every vulnerable person as our friend. If I had been the one who was sold to a pimp or were left without food every day or deprived of my human rights and condemned to a life without worth, I would wish that someone out there cared enough for me as a fellow human being and friend to take care of me.

Thanks for reading my blog! Let us respect the unique value of every human life.

/Maria Lundberg, people are not for sale!

%d bloggers like this: