En människas värde/The value of a human life

Ett citat som Abraham Lincoln sa var; Tänk på att en främling är en vän du ännu ej lärt känna.

Så även om siffror om fattigdom, människohandel,barnsoldater, barnslaveri känns främmande, långt ifrån oss och många gånger kopplat till en annan världsdel men får vi inte glömma människan bakom all statistik och den personens unika värde. Låt oss se varje utsatt människa som vår vän. Hade jag varit den som såldes till en hallick eller stod utan mat varje dag hade jag önskat att något tog sig an mig som en medmänniska men också att den hade älskat mig som en vän.

Tack för att du läser min blogg! Låt oss hålla fast vid det unika värdet av varje människa.

Foto; www.unicef.se

Abraham Lincoln once said : Remember that a stranger is a friend you do not know yet.

Even if the statistics on poverty, human trafficking, child soldiers, and child slavery seems foreign and far away from us, a fate often linked to another continent, we must not forget the individual human behind all the statistics. We must not forget one person’s unique and intrinsic value. Let us see every vulnerable person as our friend. If I had been the one who was sold to a pimp or were left without food every day or deprived of my human rights and condemned to a life without worth, I would wish that someone out there cared enough for me as a fellow human being and friend to take care of me.

Thanks for reading my blog! Let us respect the unique value of every human life.

/Maria Lundberg, people are not for sale!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: