Att vara hungrig/To be hungry

“Det finns nära en miljard undernärda människor i världen i dag. Det betyder att var sjunde person inte får i sig tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och aktivt liv.

Några av huvudorsakerna till hunger är naturkatastrofer, konflikter, fattigdom, bristfällig infrastruktur inom jordbruk samt överexploatering av naturen. Den globala finanskrisen ledde till att ännu fler människor i de fattigaste delarna av världen tvingas att gå hungriga.

Förutom den uppenbara hungern – att det inte finns tillräckligt med mat– finns en mer dold sida. Om kroppen inte får i sig tillräckligt med olika näringsämnen försämras immunförsvaret och risken att drabbas av infektionssjukdomar ökar. Undernäring bidrar också till att centrala delar av kroppen slutar fungera, vilket leder till minskad möjlighet att försörja sig själv och en ökad risk att dö i förtid.

Hunger har inte bara konsekvenser på en individuell nivå. Det drabbar också familjer och hela samhällen, inte minst ekonomiskt när människor inte längre kan arbeta och försörja sig själva på grund av hunger och svält” Källa:http://sv.wfp.org/hunger

Hur tänker du att man kan bekämpa hungern? Berätta olika sätt som du tänker att man kan bekämpa hungern och tillsammans kan vi hjälpa varandra att hitta vägar för att utrota hungern. Lämna en kommentar nedan om hur du tänker att vi kan bekämpa hunger.

Foto:http://sv.wfp.org/hunger

“There are 925 million undernourished people in the world today. That means one in  seven people do not get enough food to be healthy and lead an active life

Among the key causes of hunger are natural disasters, conflict, poverty, poor agricultural infrastructure and over-exploitation of the environment. Recently, financial and economic crises have pushed more people into hunger.

As well as the obvious sort of hunger resulting from an empty stomach, there is also the hidden hunger of micronutrient deficiencies which make people susceptible to infectious diseases, impair physical and mental development, reduce their labour productivity and increase the risk of premature death.

Hunger does not only weigh on the individual. It also imposes a crushing economic burden on the developing world” Source:  http://www.wfp.org/hunger

How do you think that we can fight hunger? Tell ways you think you can fight hunger and together we can help each other to find ways to eliminate hunger. Leave a comment below about how you think that we can fight hunger.

/Maria, people are not for sale

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: