Monthly Archives: October 2012

H&M and the rest of them..

Inte förvånad över Kalla Faktas program ikväll om stor jätten H&M men jag vet att det inte är de enda som brister i schyssta arbetsförhållanden. Efter att ha fått en lite större insyn i de oetiska arbetsförhållandena som pågår i olika industrier har jag länge känt att vi måste sätta mer press på företag som producerar det vi köper. Allt ifrån det barnarbete som pågår inom chokladindustrin till slavliknande förhållanden inom tillverkningsindustrin. Det gäller inte bara H&Ms kläder, de gäller våra mobiltelefoner, chokladen vi äter etc. Jag tror inte på en bojkott av ett företag för det kan driva folk till ännu värre situationer där människor kanske tappar inkomst och pressas till en ännu värre handel – handeln med människor. Vad kan vi göra? Jo, dags att sätta ned foten och säga att vi inte accepterar att våra medmänniskor tvingas arbeta under hemska förhållande för att vi i väst ska kunna pressa det mesta ut ur våra pengar för att vi ska kunna ha maxat med det materiella eller att storföretagen ska kunna ta ut enorma summor i sina aktievinster.

Jag är hård, ja. Men jag säger inte att jag är perfekt och tar ansvar för allt jag köper. Jag vill och måste bli mycket bättre på att ta ett etiskt konsument ansvar. Men om vi är många som säger hit men inte längre så kan vi ställa krav på företagen för att de ska förbättra arbetsförhållandena. Ställa krav på en mer schysst tillverkning. Tänk att jobba 70/h i veckan och tjäna några kronor i timmen. Hur kan man försörja sin familj med den inkomsten?. Är det acceptabelt? Det är våra kläder de syr. Sätt press på företagen. Maila ansvariga, gå ut i media, skapa debatt. Vi måste tillsammans ta ansvar. (här finner du kalla faktas avsnitt om H&Ms arbetsförhållanden i Kambodja: http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232383  )

Tillsammans skapar vi förändring!

/Maria

Not surprised  to watch and hear the investigation on the swedish programe called “Kalla Fakta”tonight about tha lack of good working conditions at H & M s factories but I know that it is not the only company that fail in this question. After getting a little more knowledge in the unethical working conditions that are currently in various industries, I have long felt that we need to put more pressure on companies that produce what we buy. Everything from the child labor going on in the chocolate industry to slave-like conditions in the manufacturing sector. This applies not only H & M’s clothes,it concern even our cell phones, chocolate we eat, etc. I do not believe in a boycott of a company that can drive people to even worse situations where people may lose income and are pushed into an even worse trade – human trafficking. What can we do then? Well, time to speak up and say that we do not accept that our fellow citizens are forced to work under terrible conditions so that we in the West should be able to squeeze the most out of our money and for us to have a huge amount of the material things or companies to take out huge sums in their share profits.

I’m not saying I’m perfect and take responsibility for everything I buy. I want and need to become much better at taking an ethical consumer responsibility. But if we are many who say this far but no any further, we can make demands on companies to enable them to improve working conditions. And require a more ethically manufacturing. Imagine working 70 hours a week and earn a few bucks an hour. How to support a family with that income? Is it acceptable? It is our clothing they are sewing. Put pressure on companies. Mail managers, go out in the media, create debate. We must all take responsibility. Imagine yourself having that type of income.

Together we can make a change!

/Maria

Tagged ,

Keep up the good fight!

Even if we close our eyes to the horrifying statistics, they don’t go away. Let us not bury our heads in the sand, but open our hearts to the poor and underprivileged. Be the change you want to see in our world today!
You are important, loved and unique ( in case you forgotten, I just wanted to remind you of that!)

Keep up the good fight and spread love and a smile wherever you go.

//Maria

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Hej alla underbara läsare där ute!

Jag har inte varit riktigt kry de senaste dagarna så jag spenderar min tid med att ta det lugnt för att återhämta mig. Det har gett mig mer tid för att läsa, se på nyheterna och blogga. Syriens konflikt är en av de konflikter vi får följa via nyheter här i Sverige. Och idag talade de om vilka som drabbas värst av konflikten, barnen. Barnen står maktlösa i de politiska maktspelen,det uppror som pågår i länder, konflikter, hungersnöd och svält  som pågår i världen.

På Rädda Barnens hemsida finner jag en historia om lilla Amar och hennes familj som tvingats fly från våldet i Syrien.

Foto: Diaa Malaeb, Rädda Barnen.

“Jag trodde jag skulle drunkna när vi korsade floden” säger Amar.

De bor numer i Libanon, i ett kallt klassrum. Regn läcker in från taket och kall luft blåser in genom de trasiga fönsterna. Den första tiden har varit svår för dem, i skolan blev de diskriminerade och retade för att de var flyktingar.

Men tack vare en hjälpinsats från Rädda Barnen har de fått hopp. De får återuppta sina studier. De har inte bara fått stöd att få studera utan de har även fått nya kompisar. Källa: Rädda Barnen

I allt mörker finns det alltid ett ljus. Ett ljus som kan sprida hopp till de som har de tufft. Mitt i all tumult, i allt elände finns det människor som kämpar för barns rättigheter. Vi får inte låta oss drunkna i allt det mörka vi ser, vi måste fokusera vår blick på det goda som görs och det hopp och ljus som sprids i allt elände.

“Mörker kan inte driva ut mörker: det kan bara ljus göra. Hat kan inte driva ut hat: det kan bara kärlek göra.” – Martin Luther King

//Maria

Hi all the wonderful readers out there!

I have not been so well the past few days so I spend my time to rest so that I may  recover myself. That have given me more time to read, watch the news and keep up the writing on the blog. Syria’s conflict is one of the conflicts we follow through the news here in Sweden. And today they talked about who are the most affected by the conflict, the children. Children are powerless in the political power game, the insurgency, conflict, famine and starvation going on in the world.

I found a article at Save the Childrens web page about a girl named Amar. It´s a article about Amar and her family who have been forced to leave Syria beacuse of the conflict.

“I thought I was going to drown when we crossed the river” said Amar, 10 years old.

Amar and her family fled Syria and crossed the border to Libanon to find a save place to live. They now live in Libanon in a cold classroom, the rain is leaking into the room and the broken windows do not keep the wind out. It has been a hard time for them leaving their home. The children was discriminated at school and teased for beeing refugees.

But thanks to a relief effort from Save the Children, they have hope. They are given support to study and not have they only received support to study, but they have also made new friends. Source; Save the Children, Sweden

Despite the darkness their is always light in this world. A light that spreads hope to people in despair.In the middle of all the misery there is people fighting for the rights of the children. Let us not drown in all the misery we see because we need to focus on the hope and light that is spread and all the good things that are made to make a better living for thoose in need.

Martin Luther King once said: Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

All love to you!

//Maria

Tagged , , , , , ,

Quote

How wonderful it is that nobody need to wait a single moment before starting to improve the world – Anne Frank

Every girl should have the right to education.

 

Picture: Amnesty International

Malala Yousafzai

När jag var liten var det både spännande, roligt och lite nervöst att gå i skolan. Jag minns när mamma ibland skulle lämna mig och jag började gråta, visst var det inte alltid lätt men jag var omgiven av duktiga lärare och pedagoger och har alltid sett det som självklarhet att få gå i skolan och utbilda mig. Rätten till skolgång har alltid varit en naturlig del av livet här i Sverige och nu som vuxen inser jag hur tacksam jag är över att ha fått det privilegiet att få utbildning under trygga förhållanden. Via en delning på facebook kom jag i kontakt med händelsen om den 14åriga pakistanska flicka som riskerat livet för att kämpa för en sak som är så självklar här i Sverige, att barn, både flickor och pojkar har rätten att gå i skolan.

Malala Yousafzai, en flicka vars liv har svävat mellan liv och död den senaste tiden för att hon kämpat för rätten att flickor ska få utbildas har vårdats på sjukhus i Birmingham den senaste veckan. En dag på skolbussen blev hon skjuten för att hon vågade stå upp för flickors och kvinnors rättigheter i Pakistan. Denna unga tjej har blivit en symbol för kampen för rättvisa.

SVD skriver Malala Yousafzai var på väg hem från skolan i Swatdalen i nordvästra Pakistan när den beväpnade mannen i tisdags kom ombord på skolbussen och sköt. Dagen efter plockade läkare ut en kula som gått in i huvudet och sedan vidare till hennes skuldra.

Pakistans premiärminister Raja Pervez Ashraf uttryckte sig om dådet : Det var inte en attack på en person utan ett brott mot mänskligheten och en attack mot våra värderingar.

Vidare skriver SVD om att “Malala Yousafzai blev internationellt känd 2009 när hon skrev dagbok för BBC Urdu om talibanernas övergrepp i hennes hemregion Swat-dalen. Yousafzai belönades i fjol med Pakistans första nationella fredspris och nominerades samma år till det internationella barnfredspriset av gruppen Kids Rights Foundation.

I ett blogginlägg som BBC lyfter fram skrev Malala i åttonde klass förra året dessa ord:

”Situationen i Swat var normal fram tills dess att talibanerna dök upp och förstörde samhällsfriden”

”De inledde sina omänskliga handlingar, slaktade människor på torgen i Mingora och dödade många oskyldiga. Deras första måltavlor var skolorna, särskilt flickskolorna. De förstörde så många flickskolor – mer än 400 skolor och över 50000 elever blev lidande under talibanerna. Vi var rädda för att de skulle kasta syra i ansiktet på oss eller kidnappa oss. De var barbarer, de kunde göra vad som helst”.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skjuten-flicka-far-brittisk-vard_7582248.svd , http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistanska-malala-i-respirator_7580366.svd och http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, vilket mod denna unga flicka visar. Hon vågar säga ifrån, det är nog nu hur människor behandlas i vår värld.

Malala Yousafzai, en flicka med stort mod. Jag hoppas hon tillfrisknar omgående och att hon läker från sina skador. Vi behöver fler människor som dig, Malala Yousafzai!

Malala Yousafza.

Bild lånad av SVD: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Survivors/Överlevare

True stories of survivors of human trafficking. How many more lives have to be violated before we raise our voice and say no to this inhuman phenomenon. It´s time for us to raise our voice. Your voice matters!

Sanna berättelser om människor som tagits sig ur människohandel. Hur många fler liv måste kränks innan vi höjer vår röst och säger nej till denna omänskliga företeelse. Det är dags för oss att höja vår röst. Din har betydelse!

Tagged , , ,
%d bloggers like this: