A bed to sleep in/En säng att sova i

Under flera dagar under jul och nyår var min familj samlad under ett och samma tak. Julen har passerat med sin närvaro så också firandet att ett gammalt år gör bokslut och ett nytt år tar fart. Min bror reste hem från Stockholm och stannade lite extra länge detta år, nästan två veckor. Mamma som för ca ett halv år sedan flyttat från en rymlig trea 6mil utanför en relativt stor stad till en två centralt i staden ordnade plats för oss båda i hennes två rum och kök. Storebror fick vardagsrummet och jag sov i hallen. Vi tog med oss min tältsäng och la dubbla madrasser på den för att den ska vara någorlunda skön att sova i. Den var mjuk, alldeles för mjuk för min rygg och den låter när man rör på sig. Men när jag kryper ned första kvällen efter att familjen är samlad är det inte jobbigt att sova i hallen (bland skorna som visade sig lukta lite fotsvett under kommande dagar jag sover där ute eller att det luktar rök utifrån trapphuset). När jag kryper till sängs omfamnas jag av en tacksamhet, tacksam över att min familj är samlad under samma tak, jag har en säng att sova i och ett tak över huvudet. Där kvällen innan julafton somnar jag gott.

Image

Bild lånad av: unicef.se

En säng och ett tak över huvudet är inte en självklarhet. Idag lever många på gatan, i mitt eget land och även världen över. De som drabbas värst är barnen. Unicef uppskattas att det är ca 100 miljoner gatubarn. Vi kan göra något åt detta. Låt oss kämpa för att varje barn ska få en trygg barndom.

For several days during Christmas and New Year, my family gathered under one roof.  My brother went home from Stockholm and stayed extra long this year, almost two weeks. My mother moved for about a half year ago from a spacious three room apartment located about 6 swedish miles from a relatively large city to a two room apartment centrally in the city. She organized space for both of us in her two room apartment. Big brother got the living room and I slept in the hall. We brought my camp bed and put twin mattresses on it for it to be reasonably comfortable to sleep in. It was soft, too soft for my back and it made noises when i turned in the bed. But when I huddle down in the bed the first evening after the family was gathered, it was not hard to sleep in the hall (including the shoes that turned out to smell a little sweaty feet in the coming days I sleep there or that the smell of smoke from the stairwell). When I huddle into bed I was embraced by a grateful feeling, thankful that my family was gathered under the same roof, I have a bed to sleep in and a roof over your head. There, the night before Christmas Eve, I fell asleep happy.

A bed and a roof over your head is not always a given thing. Today, many are living on the street, in my own country and the rest of the world. Those who suffer most are the children. UNICEF estimates that there are about 100 million street children. We can do something about this. Let us fight for every child to have a safe childhood.

/Maria

Advertisements
Tagged , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: