Category Archives: barnarbete

Nya insatser mot människohandel/New resources in the fight against human trafficking!

Svenska dagbladet skriver den 11 april 2013 att Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholm uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel där det inte enbart rör sig om prostitution utan även till exempel organhandel och tvångsarbete.

Vidare skriver Svenska dagbladet att:

Barn som är offer för människohandel drabbas extra hårt. Enligt en tidigare utredning misstänktes 166 barn ha utsatts för människohandel under åren 2009–2011. En tredjedel av dessa barn var asylsökande. Till detta kommer att ett antal asylsökande barn försvinner varje år. Det finns en risk att vissa av dessa försvunna barn utnyttjas av människohandlare. Därför har regeringen särskilt pekat på behovet av att skydda barn. Förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter ökar möjligheterna att tidigt upptäcka och identifiera barn som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel och barn som är indirekt drabbade av människohandel.”

Sverige tar ett till steg framåt! Bra! Ingen människa ska behöva utsättas för att användas som en vara! Ingen människa är till salu!

Swedish goverment wants to colligate numbers of authorities in new efforts to fight human trafficking, not only on the perspective on trafficking and prostitution but also forced labour and trade of organ.

During 2009-2011 it´s estimated that 166 children in Sweden where subjected to human trafficking. Children are at higher risk to be exposed to trafficking and it´s why the goverment feels it´s a high priority to coordinate authorities to be able in a early stage identify the children whom are exposed or at a high risk to be exposed to human trafficking.

One step forward in the fight to end the human trafficking. No one should be exposed to trafficking or used as a commodity!

/Maria

källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-insatser-mot-manniskohandel_8073156.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-plan-mot-manniskohandel_8073082.svd

Tagged , , , , ,

Chokladens bittra bismak/The dark side of the chocolate industry

stt_chocolate_006

Picture:http://stopthetraffik.wordpress.com/2012/08/21/we-want-a-traffik-free-toblerone/.

Ny dokumentär/uppföljare på utredning om hur choklad industrins jättar inte har fullgjort sin del i avtalet: http://www.svtplay.se/video/1001102/chokladens-bittra-bismak/?dela=1

Fundera på efter du tittat på dokumentären; Vad kan vi som konsumenter göra? Kan vi sätta press på företagen? Hur hjälper vi dessa barn på bästa sätt? Lämna gärna era kommentarer och tankar här efter ni sett dokumentären. Tack!

A continuation on Miki Mistratis documentary and fight against the giant chocolate  companies. There is still child labour despite the  promises that are made by the chocolate companies. A part of the video is translated into english. Take a look at the link and the video. http://www.svtplay.se/video/1001102/chokladens-bittra-bismak/?dela=1

Reflect on the documentary and ask yourself; what can we as consumers do? Can we put pressure on the companies? How can we help these children in the best way possible? Pls add your comments and thoughts here after you have watch the video! Thank you!

/maria

Tagged , , , , , , ,
%d bloggers like this: