Category Archives: Frihet

Nya insatser mot människohandel/New resources in the fight against human trafficking!

Svenska dagbladet skriver den 11 april 2013 att Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholm uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel där det inte enbart rör sig om prostitution utan även till exempel organhandel och tvångsarbete.

Vidare skriver Svenska dagbladet att:

Barn som är offer för människohandel drabbas extra hårt. Enligt en tidigare utredning misstänktes 166 barn ha utsatts för människohandel under åren 2009–2011. En tredjedel av dessa barn var asylsökande. Till detta kommer att ett antal asylsökande barn försvinner varje år. Det finns en risk att vissa av dessa försvunna barn utnyttjas av människohandlare. Därför har regeringen särskilt pekat på behovet av att skydda barn. Förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter ökar möjligheterna att tidigt upptäcka och identifiera barn som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel och barn som är indirekt drabbade av människohandel.”

Sverige tar ett till steg framåt! Bra! Ingen människa ska behöva utsättas för att användas som en vara! Ingen människa är till salu!

Swedish goverment wants to colligate numbers of authorities in new efforts to fight human trafficking, not only on the perspective on trafficking and prostitution but also forced labour and trade of organ.

During 2009-2011 it´s estimated that 166 children in Sweden where subjected to human trafficking. Children are at higher risk to be exposed to trafficking and it´s why the goverment feels it´s a high priority to coordinate authorities to be able in a early stage identify the children whom are exposed or at a high risk to be exposed to human trafficking.

One step forward in the fight to end the human trafficking. No one should be exposed to trafficking or used as a commodity!

/Maria

källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-insatser-mot-manniskohandel_8073156.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-plan-mot-manniskohandel_8073082.svd

Tagged , , , , ,

Något nytt normalt!/Something new normal!

Idag är det normala att människor säljs som varor i en hänsynslös handel där barn så unga som fyra år används som sexslavar. Barn utnyttjas som billig arbetskraft eller som barnsoldater. Egen intressen går före människors liv. I konflikter världen över där människors liv skördas vägrar andra länder gå in och agera på grund av egna intressen. Människor tvingas till svält, saknar rent dricksvatten och blir sjuka på grund av det. Listan kan göras lång men sammanfattas att människans värde hålls inte högt längre. Människans värde bör och ska vara okränkbart. Jag önskar att vi ska vända sättet att se på människor. Att varje människa är unik och värdefull och ska inte utnyttjas eller användas för sin egen vinst. Det finns många personer där ute som redan gör beundransvärda saker och kämpar för människors lika rätt och värde. Vi behöver bli fler. Att det nya normala är att varje barn får rätten att gå i skolan och äta sig mätt, att varje människa ska var fri och inte behöva utnyttjas som en vara. Att varje människa ska få vara frisk, fri från svält,en plats att kalla sitt hem,ha tillgång till rent dricksvatten och att få vara trygg. Än en gång kan man skriva en lång lista men sammanfattningsvis är att varje människa ska ha rätt till överlevnad, ett liv i frihet och respekt. Nu är det hög tid för något nytt normalt- att vi bryr oss om varandra och att en människas värde respekteras högt!

Today, it’s normal that people are sold as commodities in a reckless trading, where children in the age of four years are used as sex slaves. Children are exploited as cheap labor or as child soldiers. Private interests take precedence over human life. In conflicts around the world human lives are destroyed because other countries refuse to step in and act because they have private intresest in the country. People are forced to starvation, lthey ack clean drinking water and get sick because of it. The list goes on but summarized the human value is not kept high any longer. Human value should and must be inviolable. I wish that we should turn the way of looking at people. That each person is unique and valuable and should not be exploited or used for others profit. There are many people out there who are already doing admirable things and fighting for equal rights and value. We need to add more people to it, more people who fight for human rights worldwide. I hope that together we can reverse our way of looking at people. I want to see something new normal. The new normal is that every child get the right to go to school and enough food to eat, that every human should be free and not sold into human trafficking. That every human should have food enough,a place to call their home, clean drinking water, be healty and safe. Once again, you can write a long list but in summary, is that every person should have the right to survival, a life of freedom and respect. Now it’s the time for something new normal- that we care about each other and that a human´s value is highly respected!

/Maria

(To all of you english speaking followers, pls bear with me. I know the english translation is not good, but my editor is working fulltime in Singapore as a teacher and have little time to edit the blog.)

Tagged , , , , ,

Att vara barn/To be a child

Photo; http://www.hoppetsstjarna.se

Artikel 31 i Barnkonventionen säger att ;varje barn har rätt till lek, vila och fritid.(källa; unicef.se)

Idag är det många barn som måste arbeta hårt många timmar per dag utan någon möjlighet till att gå till skolan eller leka precis som varje barn har rätt till att göra. Låt oss kämpa för att alla barn ska få rätten till en värdig barndom.

Article 31 (Leisure, play and culture): Children have the right to relax and play, and to join in a wide range of cultural, artistic and other recreational activities. (source; http://www.unicef.org)

Today many children work many hours a day with no possibility to go to school or have the time to play just as a child should be able to do. Let us fight for the right of every child.

Have a great day! You are important!

//Maria, people are not for sale

Malala Yousafzai

När jag var liten var det både spännande, roligt och lite nervöst att gå i skolan. Jag minns när mamma ibland skulle lämna mig och jag började gråta, visst var det inte alltid lätt men jag var omgiven av duktiga lärare och pedagoger och har alltid sett det som självklarhet att få gå i skolan och utbilda mig. Rätten till skolgång har alltid varit en naturlig del av livet här i Sverige och nu som vuxen inser jag hur tacksam jag är över att ha fått det privilegiet att få utbildning under trygga förhållanden. Via en delning på facebook kom jag i kontakt med händelsen om den 14åriga pakistanska flicka som riskerat livet för att kämpa för en sak som är så självklar här i Sverige, att barn, både flickor och pojkar har rätten att gå i skolan.

Malala Yousafzai, en flicka vars liv har svävat mellan liv och död den senaste tiden för att hon kämpat för rätten att flickor ska få utbildas har vårdats på sjukhus i Birmingham den senaste veckan. En dag på skolbussen blev hon skjuten för att hon vågade stå upp för flickors och kvinnors rättigheter i Pakistan. Denna unga tjej har blivit en symbol för kampen för rättvisa.

SVD skriver Malala Yousafzai var på väg hem från skolan i Swatdalen i nordvästra Pakistan när den beväpnade mannen i tisdags kom ombord på skolbussen och sköt. Dagen efter plockade läkare ut en kula som gått in i huvudet och sedan vidare till hennes skuldra.

Pakistans premiärminister Raja Pervez Ashraf uttryckte sig om dådet : Det var inte en attack på en person utan ett brott mot mänskligheten och en attack mot våra värderingar.

Vidare skriver SVD om att “Malala Yousafzai blev internationellt känd 2009 när hon skrev dagbok för BBC Urdu om talibanernas övergrepp i hennes hemregion Swat-dalen. Yousafzai belönades i fjol med Pakistans första nationella fredspris och nominerades samma år till det internationella barnfredspriset av gruppen Kids Rights Foundation.

I ett blogginlägg som BBC lyfter fram skrev Malala i åttonde klass förra året dessa ord:

”Situationen i Swat var normal fram tills dess att talibanerna dök upp och förstörde samhällsfriden”

”De inledde sina omänskliga handlingar, slaktade människor på torgen i Mingora och dödade många oskyldiga. Deras första måltavlor var skolorna, särskilt flickskolorna. De förstörde så många flickskolor – mer än 400 skolor och över 50000 elever blev lidande under talibanerna. Vi var rädda för att de skulle kasta syra i ansiktet på oss eller kidnappa oss. De var barbarer, de kunde göra vad som helst”.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skjuten-flicka-far-brittisk-vard_7582248.svd , http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistanska-malala-i-respirator_7580366.svd och http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, vilket mod denna unga flicka visar. Hon vågar säga ifrån, det är nog nu hur människor behandlas i vår värld.

Malala Yousafzai, en flicka med stort mod. Jag hoppas hon tillfrisknar omgående och att hon läker från sina skador. Vi behöver fler människor som dig, Malala Yousafzai!

Malala Yousafza.

Bild lånad av SVD: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Survivors/Överlevare

True stories of survivors of human trafficking. How many more lives have to be violated before we raise our voice and say no to this inhuman phenomenon. It´s time for us to raise our voice. Your voice matters!

Sanna berättelser om människor som tagits sig ur människohandel. Hur många fler liv måste kränks innan vi höjer vår röst och säger nej till denna omänskliga företeelse. Det är dags för oss att höja vår röst. Din har betydelse!

Tagged , , ,

Love chocolate?

Found this article at Stop the traffick

Do you love chocolate? Let´s fight for a trafficked free chocolate. //Maria

“TODAY WE ARE LAUNCHING OUR NEW CAMPAIGN ASKING KRAFT- WHEN WILL TOBERLONE BE FREE FROM CHILD TRAFFICKING?

Do you have a passion for all things chocolaty? Are you creative? Then you can use your artistic talents to make a difference; create an image for our Kraft campaign.

Kraft source a significant amount of their cocoa from the Ivory Coast where the Worst Forms of Child Labour and child-trafficking and been reported.

Since Kraft acquired Cadbury, who had made a previous commitment to Fairtrade, there has been very little new movement on their part. Kraft is the world’s biggest buyer of cocoa; in 2010 they bought 440.000 tons of cocoa but only 7% was certified as Traffik-Free.[1]  Mars, Nestlé, Ferrero and Hershey have all made public statements of some kind or another regarding their commitment to eliminate trafficking in their supply chain. However, it’s been quiet from Kraft for a long time.

Being the world’s largest buyer of cocoa, they should be leading, not lagging.

So, we’re asking Kraft for Traffik-Free chocolate across all their range starting with Toblerone- one of their best known and their most distinctive chocolate bars around the world.

What you can do

We’re asking as many people as possible to create and share their own messages to Kraft in the form of an image. It could be a photo, drawing or graphic designs accompanied by our slogan ‘When will Toblerone be Traffik-Free?’

You could be the world’s best artist, or you might not have picked up a pencil since art class at school, either way raise your paintbrushes, mice or cameras in the air as this time we’re doing it for a reason!

The process is simple:

  1. Design an image around our slogan ‘When will Toblerone be Traffik-Free?’
  2. Make sure you read the terms and conditions so we can use your image and it won’t get us into trouble.
  3. Send the image to use at info@stopthetraffik.org

We’re going to share the images with all our friends and networks through social media so as many people as possible will hear about trafficking in the chocolate industry and what they can do to stop it. You can help us pile on the pressure; like, re-pin and share your own and other people’s images to spread the word.

On 1st November the STOP THE TRAFFIK team will choose a winning image which to go on our Kraft campaign materials, including our website and our activist letters.

If you think you can come up with an image that will make Kraft act, then send them in.

The competition will close on the 1st November. Let’s get creative!

Thank you.

[1] (Source, Tropical Commodity Coalition Cocoa Barometer 2010)”

Picture and information borrowed from http://stopthetraffik.wordpress.com/2012/08/21/we-want-a-traffik-free-toblerone/.

Tagged

Freedom/Frihet

We can speak about freedom but it´s not until we act that freedom will be achieved.

Vi kan tala om frihet men det är inte förrän vi agerar som frihet uppnås.

/Maria

Freedom

“For to be free is not merely to cast off one´s chains, but to live in a way that respects and enchances the freedom of others” – Nelson Mandela

Tagged , , , ,

The struggle for clean water / kampen för rent vatten

This is Roses story.

On the dry, rocky path that leads to the well walks Rose, a tiny girl with slender arms and legs. On her feet she has easy beach slippers,on her head she wears a large plastic bucket filled with water, which ways at at least 20 kg weighs. She carries it all the way home. When you see Rose balancing the heavy bucket you have to wonder how she does it.

Rose does not give up because she is stronger than other twelve-year-old girls or because she finds it fun to carry water. She is driven by necessity. She must do it because she has no other choice. Because she and her family need water to drink, clean, and cook with. It is a heavy and time-consuming task that takes a heavy toll on the body, but Rose does not complain.

– Everyone in my house has to work hard, she explains. My uncles, aunts, father, mother and siblings are doing other things. They work on the farm, collect firewood, or carry things to the market.  We have to help each other if we are to eat. I carry water. It’s my job.

Rose gets up early in the morning to go to the water pump, before school starts at eight. The next walk will be at lunch, right after she has eaten. Finally, she makes one more trip after school, before she sits down to study before the sun sets.

What would a well in Jeanton mean to you?

“I would have more time to study. I want to become a teacher.”

Check out more about the project at: www.hoppetsstjarna.se

Source of the text and picture; Star of hope

Balanserar 20 kilo på huvudet

På den torra, steniga stigen som leder till brunnen går Rose, en tanig flicka med smala armar och ben. På fötterna har hon enkla strandtofflor, på huvudet bär hon en stor plasthink fylld med vatten. Minst 20 kilo väger den, hela vägen hem igen. När man ser Rose balansera den tunga hinken undrar man två saker: Hur orkar hon? Och: Hur orkar hon?

Sliter på kroppen

Rose orkar inte för att hon är starkare än andra 12-åriga flickor, eller för att bära vatten är särskilt roligt. Rose orkar för att hon måste. För att hon och hennes stora familj behöver vatten att dricka, tvätta sig och laga mat med. Det är en tung och tidskrävande uppgift som sliter hårt på kroppen, men Rose klagar inte:

Alla arbetar hårt

– Alla i mitt hus måste arbeta hårt, förklarar hon. Mina fastrar, mostrar, pappa, mamma och syskon gör andra saker. Arbetar på jordbruket, hämtar ved eller bär saker till marknaden till exempel. Alla hjälps åt för att vi ska få mat. Jag bär vattnet, det är min uppgift.

Vill bli lärare

Första vändan till vattenpumpen går Rose tidigt på morgonen, innan skolan börjar klockan åtta. Nästa promenad blir på lunchen, direkt efter hon ätit. En sista vända blir det efter skolan, innan hon sätter sig ner och läser läxor den sista stunden innan solen går ner.

Vad skulle en brunn i Jeanton betyda för dig?

“Jag skulle få mer tid att studera. Jag vill bli lärare.”

Läs mer om vattenprojektet här som Hoppets stjärna gör

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Not only numbers..

925 million people are chronically undernourished

884 million people lack access to improved drinking water

2,5 billion people lack access to improved sanitation

2 billion people lack regular access to essential medicines

1 billion lack adequate shelter

1,6 billion lack electricity

796 million adults are illiterate

215 million children are child laborers

18 million people die each year due to poverty related causes.

Behind every number there is a human being who is valued and loved. When it´s put in numbers it can be hard to grasp the full extent of the situation, but even though we cannot understand fully what is happening all over the world, we must still focus on what we can do. Yes, the reality is harsh and cruel, but you can find a place where you can personally make a change. If you help just one person, the numbers will be reduced, and more importantly, that one person will be given the chance at a better life.

Do not give up on doing good. Mother Teresa said, If you can´t feed a hundred then just feed one.

Let us see the person behind every statistic!

Photos borrowed from star of hope.

© Christer Göransson & Hoppets Stjärna

© Star of Hope (http://www.flickr.com/photos/hoppetsstjarna/7500671428/in/photostream/)

Giving children a good start in life is one way to change our societies all over the world! Be the change you want to see in your own society! 

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: