Category Archives: gatubarn

A bed to sleep in/En säng att sova i

Under flera dagar under jul och nyår var min familj samlad under ett och samma tak. Julen har passerat med sin närvaro så också firandet att ett gammalt år gör bokslut och ett nytt år tar fart. Min bror reste hem från Stockholm och stannade lite extra länge detta år, nästan två veckor. Mamma som för ca ett halv år sedan flyttat från en rymlig trea 6mil utanför en relativt stor stad till en två centralt i staden ordnade plats för oss båda i hennes två rum och kök. Storebror fick vardagsrummet och jag sov i hallen. Vi tog med oss min tältsäng och la dubbla madrasser på den för att den ska vara någorlunda skön att sova i. Den var mjuk, alldeles för mjuk för min rygg och den låter när man rör på sig. Men när jag kryper ned första kvällen efter att familjen är samlad är det inte jobbigt att sova i hallen (bland skorna som visade sig lukta lite fotsvett under kommande dagar jag sover där ute eller att det luktar rök utifrån trapphuset). När jag kryper till sängs omfamnas jag av en tacksamhet, tacksam över att min familj är samlad under samma tak, jag har en säng att sova i och ett tak över huvudet. Där kvällen innan julafton somnar jag gott.

Image

Bild lånad av: unicef.se

En säng och ett tak över huvudet är inte en självklarhet. Idag lever många på gatan, i mitt eget land och även världen över. De som drabbas värst är barnen. Unicef uppskattas att det är ca 100 miljoner gatubarn. Vi kan göra något åt detta. Låt oss kämpa för att varje barn ska få en trygg barndom.

For several days during Christmas and New Year, my family gathered under one roof.  My brother went home from Stockholm and stayed extra long this year, almost two weeks. My mother moved for about a half year ago from a spacious three room apartment located about 6 swedish miles from a relatively large city to a two room apartment centrally in the city. She organized space for both of us in her two room apartment. Big brother got the living room and I slept in the hall. We brought my camp bed and put twin mattresses on it for it to be reasonably comfortable to sleep in. It was soft, too soft for my back and it made noises when i turned in the bed. But when I huddle down in the bed the first evening after the family was gathered, it was not hard to sleep in the hall (including the shoes that turned out to smell a little sweaty feet in the coming days I sleep there or that the smell of smoke from the stairwell). When I huddle into bed I was embraced by a grateful feeling, thankful that my family was gathered under the same roof, I have a bed to sleep in and a roof over your head. There, the night before Christmas Eve, I fell asleep happy.

A bed and a roof over your head is not always a given thing. Today, many are living on the street, in my own country and the rest of the world. Those who suffer most are the children. UNICEF estimates that there are about 100 million street children. We can do something about this. Let us fight for every child to have a safe childhood.

/Maria

Advertisements
Tagged , , , , , , , , ,

The street is their home/Att vara gatubarn

Att vara gatubarn kan innebära ett tufft liv. För att överleva kan du tvingas stjäla,tigga,sälja saker, tvätta bilar och putsa skor. Utsattheten är stor för gatubarn, de riskerar att utsättas för alltifrån människohandlare till övergrepp och våld. Idag tvingas miljontals barn att leva på gatan och främsta orsaken är fattigdom. När man lever som gatubarn har man oftast ingenstans att ta vägen. Man kan ha blivit övergiven,är föräldralös eller att man flytt hemmet på grund av våld,vanvård och alkolism. Det finns barn på gatan som har kontakt med sina föräldrar sporadiskt eller så har det gatan som andra hem för att det är trångbott hemma och även för att tjäna sitt eget/familjens uppehälle. Krig,naturkatastrofer och aids är fler orsaker till varför ett barn kan tvingas leva på gatan.

Livet på gatan är hårt, du blir lätt sjuk,oftast tar du droger för att döva hungerskänslorna, vuxna kan komma att utnyttja dig som prostituerad,till kriminella handlingar eller som barnsoldat. En annan viktig del som du saknar med livet som gatubarn är utbildning, ofta nyckeln ut från fattigdom.

Vad behöver de? Mat, någon som bryr sig, hälsovård, utbildning och en trygghets zon. Låt oss hitta vägar att kämpa för dessa barns rätttigheter.

Det här är Artem, han är 14 år och för att tjäna lite pengar säljer han tidningar på gatan i Urkraina. Han blev misshandlad av sin mamma som är alkolist och sedan utslängd. Men Artem har fått hjälp, ett hem i Urkraina som heter Way Home tar hand om barn som han, där får han mat,logi,lästräning och kunskap om livet.

Artem, 14, sitter på en mur utanför "Way Home", ett center för gatubarn i staden Odessa.

Foto samt text: http://unicef.se/fakta/gatubarn

Living on the street can be tough. You have to steal, beg, barter, sell things, wash cars, and polish shoes just to survive. Street kids are extremely vulnerable to everything from trafficking to abuse and violence. Today millions of children are forced to live on the street, mostly due to poverty. They have nowhere to go. They may have been abandoned by their parents, orphaned, or escaped from homes of violence, abuse, and alcoholism. These children are only occasionally in touch with their parents or consider the streets their second home, preferring it over their own cramped living conditions at home. Some live on the streets to earn their own or their family’s livelihood, others forced into their present conditions by war, natural disaster, or AIDS.
Life on the road is hard. They easily become ill, fall into drug addiction to dull the hunger pangs, or are stolen into bad company by adults who use them as prostitutes, thieves, or child soldiers. Without an education, they have little chance of breaking free from the cycle of poverty and crime.
What do they need? Simple things such as food, someone who cares enough to show them love, medical treatment, education and a safe haven in life. Let us find ways to fight for the right of every child. The boy in the picture is Artem. He is fourteen-years-old and he sells newspapers on the streets of Ukraine to survive. He was beaten by his alcoholic mother and then thrown out of the home. But someone has helped Artem. The Way Home house in Ukraine takes care of children like him, where he gets food, shelter, reading tuition, and a general education.
/people are not for sale, Maria
%d bloggers like this: