Category Archives: kaffe

Water gives hope / Vatten ger hopp.

Some facts connected to the earlier post below about buying coffee with a good cause!

1 Billion people lack access to clean, safe drinking water

Right now, almost 1 billion people on this earth do not have access to clean, safe drinking water. The water they do have comes from unprotected sources, and often carries bacteria and diseases such as E. coli, Cholera, and Hepatitis A.

A Four mile walk for water

In many countries, including Uganda, it is the job of young girls and women to collect water for their families. This oftentimes means walking 4 miles or more to the nearest water source, and returning with a 40lb jerrycan full of water. And not even clean water. In addition to missing school, young girls and women often face the risk of assault while collecting water.

Water is hope

Clean water gives a village hope. Young girls are able to attend school instead of spending hours collecting water. Young boys and girls are no longer too sick or weak to attend school. A better education leads to an opportunity to earn a better living. Clean water is the first step to education, to the economy, and to ending poverty. Clean water is hope.

How Much of My Purchase Provides Clean Water

The simple answer is that anywhere between $0.50 and $3.00 per bag provides clean water. This amount is dependent upon the retail channel the coffee is purchased through. Purchases made online through our web site provide the most support for clean water.

Source facts and photo:http://www.threeavocados.org/

1 miljard människor saknar tillgång till rent dricksvatten.

Vattnet som alla dessa människor har tillgång till kommer från oskyddade källor och vattnet som de hämtar bär ofta med sig bakterier och sjukdomar som kolera och hepatit A.

4 mils promenad för att hämta vatten.

I många länder får unga tjejer och kvinnor arbeta med att hämta vatten till deras familjer och oftast får de gå fyra mil för att komma till närmaste vatten källa för att sedan bära hem en tung dunk med vatten och detta vatten är inte ens rent. Förutom att dessa unga tjejer missar skolan riskerar de även att bli utsatta för övergrepp.

Vatten ger hopp.

Vatten ger hopp till byar. Unga tjejer får möjlighet att gå i skolan istället för att spendera timmar på att hämta vatten.Unga tjejer och killar är inte längre för sjuka eller för trötta att gå till skolan. Utbildning leder till bättre levnadsstandard. Rent vatten är första steget till utbildning, ekonomi och till att förhindra fattigdom. Rent vatten ger hopp!

Hur mycket av mitt kaffeköp går till rent vatten?

Allt mellan 3,5 kr till uppåt 21 kr per påse går till rent vatten. Summan beror på återförsäljnings kanalen som kaffet är köpt via. Om man köper kaffet via hemsidan ger the mest stöd till rent vatten. Källa bilder samt text: http://www.threeavocados.org

 Läs mer på http://www.threeavocados.org/

/maria lundberg, people are not for sale

Advertisements

Coffee for a good cause! / Ett gott kaffe!

Foto: http://www.threeavocados.org/

Hi my dear readers!

Since I was a teen, a friend and youth leader of mine has always tried to persuade me to start drinking coffee. Even now when I am all grown up does he still hint that I should begin my day with coffee. I have tried to like the taste of coffee, but not enough to start drinking it full time. The main reason I haven’t given in to his coaxing is not necessarily because I think coffee tastes bad (which everyone tells me I’ll get used to), but because I just don’t want to give him the satisfaction of knowing he turned me on to coffee. Every time we meet up we tease each other about it. It’s quite funny actually. I still haven’t started drinking coffee.

Well, I never thought I’d hear myself say thing, but coffee is sometimes a good thing. Especially when I found this organization. So go ahead! Buy some coffee. I’m still not convinced of the tastes, but for anyone who wants to drink their coffee with a clear conscience, I’d recommend checking this out.

http://www.threeavocados.org/

Hej mina kära läsare!

Ända sedan jag var tonåring har en vän och ungdomsledare till mig har alltid försöka övertala mig att dricka kaffe, även nu när jag har vuxit upp ger han mig fortfarande hintar om att jag ska börja dricka kaffe. Men jag har försökt men kanske inte tillräckligt för att börja dricka kaffe, men den främsta anledningen till att jag inte vill börja förutom att jag tycker att kaffe smakar illa(vilket alla säger att man kan vänja sig vid tills det blir gott) är att inte ge efter för hintarna och övertalningen från min tidigare ungdomsledare. Ofta när vi träffas retar vi varandra om vem som har rätt i ämnet, att dricka eller att inte dricka kaffe. Ganska roligt faktiskt, men jag har inte börjat dricka kaffe. Men jag trodde aldrig jag skulle höra mig själv säga detta men ibland är kaffe en bra sak. Speciellt när jag hittade denna organisation, kom igen alla kaffe älskare och köp detta kaffe. Jag är fortfarande inte övertygad av smaken av kaffe, men för er som är, kolla in det här; http://www.threeavocados.org/

/Maria Lundberg, people are not for sale

%d bloggers like this: