Category Archives: The right of a child

Något nytt normalt!/Something new normal!

Idag är det normala att människor säljs som varor i en hänsynslös handel där barn så unga som fyra år används som sexslavar. Barn utnyttjas som billig arbetskraft eller som barnsoldater. Egen intressen går före människors liv. I konflikter världen över där människors liv skördas vägrar andra länder gå in och agera på grund av egna intressen. Människor tvingas till svält, saknar rent dricksvatten och blir sjuka på grund av det. Listan kan göras lång men sammanfattas att människans värde hålls inte högt längre. Människans värde bör och ska vara okränkbart. Jag önskar att vi ska vända sättet att se på människor. Att varje människa är unik och värdefull och ska inte utnyttjas eller användas för sin egen vinst. Det finns många personer där ute som redan gör beundransvärda saker och kämpar för människors lika rätt och värde. Vi behöver bli fler. Att det nya normala är att varje barn får rätten att gå i skolan och äta sig mätt, att varje människa ska var fri och inte behöva utnyttjas som en vara. Att varje människa ska få vara frisk, fri från svält,en plats att kalla sitt hem,ha tillgång till rent dricksvatten och att få vara trygg. Än en gång kan man skriva en lång lista men sammanfattningsvis är att varje människa ska ha rätt till överlevnad, ett liv i frihet och respekt. Nu är det hög tid för något nytt normalt- att vi bryr oss om varandra och att en människas värde respekteras högt!

Today, it’s normal that people are sold as commodities in a reckless trading, where children in the age of four years are used as sex slaves. Children are exploited as cheap labor or as child soldiers. Private interests take precedence over human life. In conflicts around the world human lives are destroyed because other countries refuse to step in and act because they have private intresest in the country. People are forced to starvation, lthey ack clean drinking water and get sick because of it. The list goes on but summarized the human value is not kept high any longer. Human value should and must be inviolable. I wish that we should turn the way of looking at people. That each person is unique and valuable and should not be exploited or used for others profit. There are many people out there who are already doing admirable things and fighting for equal rights and value. We need to add more people to it, more people who fight for human rights worldwide. I hope that together we can reverse our way of looking at people. I want to see something new normal. The new normal is that every child get the right to go to school and enough food to eat, that every human should be free and not sold into human trafficking. That every human should have food enough,a place to call their home, clean drinking water, be healty and safe. Once again, you can write a long list but in summary, is that every person should have the right to survival, a life of freedom and respect. Now it’s the time for something new normal- that we care about each other and that a human´s value is highly respected!

/Maria

(To all of you english speaking followers, pls bear with me. I know the english translation is not good, but my editor is working fulltime in Singapore as a teacher and have little time to edit the blog.)

Advertisements
Tagged , , , , ,

Att vara barn/To be a child

Photo; http://www.hoppetsstjarna.se

Artikel 31 i Barnkonventionen säger att ;varje barn har rätt till lek, vila och fritid.(källa; unicef.se)

Idag är det många barn som måste arbeta hårt många timmar per dag utan någon möjlighet till att gå till skolan eller leka precis som varje barn har rätt till att göra. Låt oss kämpa för att alla barn ska få rätten till en värdig barndom.

Article 31 (Leisure, play and culture): Children have the right to relax and play, and to join in a wide range of cultural, artistic and other recreational activities. (source; http://www.unicef.org)

Today many children work many hours a day with no possibility to go to school or have the time to play just as a child should be able to do. Let us fight for the right of every child.

Have a great day! You are important!

//Maria, people are not for sale

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Hej alla underbara läsare där ute!

Jag har inte varit riktigt kry de senaste dagarna så jag spenderar min tid med att ta det lugnt för att återhämta mig. Det har gett mig mer tid för att läsa, se på nyheterna och blogga. Syriens konflikt är en av de konflikter vi får följa via nyheter här i Sverige. Och idag talade de om vilka som drabbas värst av konflikten, barnen. Barnen står maktlösa i de politiska maktspelen,det uppror som pågår i länder, konflikter, hungersnöd och svält  som pågår i världen.

På Rädda Barnens hemsida finner jag en historia om lilla Amar och hennes familj som tvingats fly från våldet i Syrien.

Foto: Diaa Malaeb, Rädda Barnen.

“Jag trodde jag skulle drunkna när vi korsade floden” säger Amar.

De bor numer i Libanon, i ett kallt klassrum. Regn läcker in från taket och kall luft blåser in genom de trasiga fönsterna. Den första tiden har varit svår för dem, i skolan blev de diskriminerade och retade för att de var flyktingar.

Men tack vare en hjälpinsats från Rädda Barnen har de fått hopp. De får återuppta sina studier. De har inte bara fått stöd att få studera utan de har även fått nya kompisar. Källa: Rädda Barnen

I allt mörker finns det alltid ett ljus. Ett ljus som kan sprida hopp till de som har de tufft. Mitt i all tumult, i allt elände finns det människor som kämpar för barns rättigheter. Vi får inte låta oss drunkna i allt det mörka vi ser, vi måste fokusera vår blick på det goda som görs och det hopp och ljus som sprids i allt elände.

“Mörker kan inte driva ut mörker: det kan bara ljus göra. Hat kan inte driva ut hat: det kan bara kärlek göra.” – Martin Luther King

//Maria

Hi all the wonderful readers out there!

I have not been so well the past few days so I spend my time to rest so that I may  recover myself. That have given me more time to read, watch the news and keep up the writing on the blog. Syria’s conflict is one of the conflicts we follow through the news here in Sweden. And today they talked about who are the most affected by the conflict, the children. Children are powerless in the political power game, the insurgency, conflict, famine and starvation going on in the world.

I found a article at Save the Childrens web page about a girl named Amar. It´s a article about Amar and her family who have been forced to leave Syria beacuse of the conflict.

“I thought I was going to drown when we crossed the river” said Amar, 10 years old.

Amar and her family fled Syria and crossed the border to Libanon to find a save place to live. They now live in Libanon in a cold classroom, the rain is leaking into the room and the broken windows do not keep the wind out. It has been a hard time for them leaving their home. The children was discriminated at school and teased for beeing refugees.

But thanks to a relief effort from Save the Children, they have hope. They are given support to study and not have they only received support to study, but they have also made new friends. Source; Save the Children, Sweden

Despite the darkness their is always light in this world. A light that spreads hope to people in despair.In the middle of all the misery there is people fighting for the rights of the children. Let us not drown in all the misery we see because we need to focus on the hope and light that is spread and all the good things that are made to make a better living for thoose in need.

Martin Luther King once said: Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

All love to you!

//Maria

Tagged , , , , , ,

Malala Yousafzai

När jag var liten var det både spännande, roligt och lite nervöst att gå i skolan. Jag minns när mamma ibland skulle lämna mig och jag började gråta, visst var det inte alltid lätt men jag var omgiven av duktiga lärare och pedagoger och har alltid sett det som självklarhet att få gå i skolan och utbilda mig. Rätten till skolgång har alltid varit en naturlig del av livet här i Sverige och nu som vuxen inser jag hur tacksam jag är över att ha fått det privilegiet att få utbildning under trygga förhållanden. Via en delning på facebook kom jag i kontakt med händelsen om den 14åriga pakistanska flicka som riskerat livet för att kämpa för en sak som är så självklar här i Sverige, att barn, både flickor och pojkar har rätten att gå i skolan.

Malala Yousafzai, en flicka vars liv har svävat mellan liv och död den senaste tiden för att hon kämpat för rätten att flickor ska få utbildas har vårdats på sjukhus i Birmingham den senaste veckan. En dag på skolbussen blev hon skjuten för att hon vågade stå upp för flickors och kvinnors rättigheter i Pakistan. Denna unga tjej har blivit en symbol för kampen för rättvisa.

SVD skriver Malala Yousafzai var på väg hem från skolan i Swatdalen i nordvästra Pakistan när den beväpnade mannen i tisdags kom ombord på skolbussen och sköt. Dagen efter plockade läkare ut en kula som gått in i huvudet och sedan vidare till hennes skuldra.

Pakistans premiärminister Raja Pervez Ashraf uttryckte sig om dådet : Det var inte en attack på en person utan ett brott mot mänskligheten och en attack mot våra värderingar.

Vidare skriver SVD om att “Malala Yousafzai blev internationellt känd 2009 när hon skrev dagbok för BBC Urdu om talibanernas övergrepp i hennes hemregion Swat-dalen. Yousafzai belönades i fjol med Pakistans första nationella fredspris och nominerades samma år till det internationella barnfredspriset av gruppen Kids Rights Foundation.

I ett blogginlägg som BBC lyfter fram skrev Malala i åttonde klass förra året dessa ord:

”Situationen i Swat var normal fram tills dess att talibanerna dök upp och förstörde samhällsfriden”

”De inledde sina omänskliga handlingar, slaktade människor på torgen i Mingora och dödade många oskyldiga. Deras första måltavlor var skolorna, särskilt flickskolorna. De förstörde så många flickskolor – mer än 400 skolor och över 50000 elever blev lidande under talibanerna. Vi var rädda för att de skulle kasta syra i ansiktet på oss eller kidnappa oss. De var barbarer, de kunde göra vad som helst”.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skjuten-flicka-far-brittisk-vard_7582248.svd , http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistanska-malala-i-respirator_7580366.svd och http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, vilket mod denna unga flicka visar. Hon vågar säga ifrån, det är nog nu hur människor behandlas i vår värld.

Malala Yousafzai, en flicka med stort mod. Jag hoppas hon tillfrisknar omgående och att hon läker från sina skador. Vi behöver fler människor som dig, Malala Yousafzai!

Malala Yousafza.

Bild lånad av SVD: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

The train stations/rail ways is their home

I found this information about children living on the train station in India and the statistics of how many they are and what they are exposed to when they have the train station as their home. I actually found a magazine on the metro the other day and they wrote about this swedish girl named Anna Fischer who has recently won the “best Director of a Documentary” at the ITN Distribution Film Festival, Los Angeles, California, USA for “Lucky Express”  a documentary of the children on the train stations in India. I found the trailer on Youtube and the I was happy also to find the website of the movie. and on that page I found the information about the runaway kids who live in the rail stations in India.This breaks my heart.India once stole my heart and also having travelled in India and meeting a friend and also getting to know new friends, India is for me a very dear place and close to my heart. Seeing how the children are so vulnerable and exposed to so many dangers situations make my heart break into peaces.


“No one knows the exact number of abandoned and abused runaway children who have been forced to live their lives in the train stations of India. Social workers have counted up to two hundred children arriving at the larger stations every day.  According to UNICEF, there are approximately eleven million child runaways in India. More than 70% of these children are less than fourteen years old, and it is not uncommon to see children as young as three year olds among them. They work as soon as they are able to speak. 

Why are they found at the train stations? The stations provide access to public toilets, water and—most importantly—leftover food and opportunities to make money. Children are involved in a variety of different work at the train stations, including begging, vending, rag-picking, performing for travelers, cleaning and sweeping, shoe shining, and selling refilled bottles of water. Bottle collecting is one of the most common enterprises: empty water bottles are abandoned by passengers, gathered by the children, and brought to local recycling houses, where the kids receive no more than a pittance for their efforts. At the very most, children might make 150 rupees (ca US$3) a day from bottle collecting—spent immediately either on food or on such goods as  glue for sniffing. Money can never be saved, of course; what isn’t spent is usually stolen by other children, by gang members or pimps. An estimated 90% of the children are engaged in substance abuse.

These children are in constant danger. It has been estimated that it takes an average of twenty minutes after arrival at a station before a child is approached by an older sexual predator, or is offered drugs in exchange for sex. Some children have to prostitute themselves to gang members in order to ensure themselves a somewhat safe place to sleep at the station. Life is hard, a daily struggle to survive. As the children get older,their only chance of survival is to to join the gangs. Life at the train stations is as tough as it gets for a kid in India.”

It feels a little bit hopeless to read such dreadful information about how children are living in this world but I know there is hope. A friend of mine works in Kolkata with this complex situation. And another friend of mine work in the north part of India and her family has started a home for vulnerable and abandoned girls.My dear friend and reader this make my heart much more relief to know that I have friends fighting for children in India but there is still so much to do for all the kids around the world.

Let us fight for the right for every child!

//Maria

Note!! I recently spoke with my dear friend Sanna and the editor of the blog and she is beginning to settle down in Singapore but have had A LOT to do with her new work. But stay tuned she will soon correct the english grammar! THANK YOU FOR YOUR PATIENCE!! =D

Source of information and photo : http://www.luckyexpress.org/

For more information about the movie take a look at the trailer  or check out their website. http://youtu.be/-kkfVaf0nUw

http://www.luckyexpress.org/

A new day/En ny dag!

A new day with new opportunities. Let´s keep fighting for every child int his world and their right to a secure life. I believe that together we can make a change!

En ny dag med nya möjligheter. Låt oss fortsätta kampen för varje barns rättighet i den här världen. Tillsammans kan vi skapa förändring!

//Maria, people are not for sale.

Note: My dear friend and the editor of the blog have recently moved to Asia and thats why the english grammar is not corrected. But soon it will be. A big thank you to all our english readers for your patience.

The struggle for clean water / kampen för rent vatten

This is Roses story.

On the dry, rocky path that leads to the well walks Rose, a tiny girl with slender arms and legs. On her feet she has easy beach slippers,on her head she wears a large plastic bucket filled with water, which ways at at least 20 kg weighs. She carries it all the way home. When you see Rose balancing the heavy bucket you have to wonder how she does it.

Rose does not give up because she is stronger than other twelve-year-old girls or because she finds it fun to carry water. She is driven by necessity. She must do it because she has no other choice. Because she and her family need water to drink, clean, and cook with. It is a heavy and time-consuming task that takes a heavy toll on the body, but Rose does not complain.

– Everyone in my house has to work hard, she explains. My uncles, aunts, father, mother and siblings are doing other things. They work on the farm, collect firewood, or carry things to the market.  We have to help each other if we are to eat. I carry water. It’s my job.

Rose gets up early in the morning to go to the water pump, before school starts at eight. The next walk will be at lunch, right after she has eaten. Finally, she makes one more trip after school, before she sits down to study before the sun sets.

What would a well in Jeanton mean to you?

“I would have more time to study. I want to become a teacher.”

Check out more about the project at: www.hoppetsstjarna.se

Source of the text and picture; Star of hope

Balanserar 20 kilo på huvudet

På den torra, steniga stigen som leder till brunnen går Rose, en tanig flicka med smala armar och ben. På fötterna har hon enkla strandtofflor, på huvudet bär hon en stor plasthink fylld med vatten. Minst 20 kilo väger den, hela vägen hem igen. När man ser Rose balansera den tunga hinken undrar man två saker: Hur orkar hon? Och: Hur orkar hon?

Sliter på kroppen

Rose orkar inte för att hon är starkare än andra 12-åriga flickor, eller för att bära vatten är särskilt roligt. Rose orkar för att hon måste. För att hon och hennes stora familj behöver vatten att dricka, tvätta sig och laga mat med. Det är en tung och tidskrävande uppgift som sliter hårt på kroppen, men Rose klagar inte:

Alla arbetar hårt

– Alla i mitt hus måste arbeta hårt, förklarar hon. Mina fastrar, mostrar, pappa, mamma och syskon gör andra saker. Arbetar på jordbruket, hämtar ved eller bär saker till marknaden till exempel. Alla hjälps åt för att vi ska få mat. Jag bär vattnet, det är min uppgift.

Vill bli lärare

Första vändan till vattenpumpen går Rose tidigt på morgonen, innan skolan börjar klockan åtta. Nästa promenad blir på lunchen, direkt efter hon ätit. En sista vända blir det efter skolan, innan hon sätter sig ner och läser läxor den sista stunden innan solen går ner.

Vad skulle en brunn i Jeanton betyda för dig?

“Jag skulle få mer tid att studera. Jag vill bli lärare.”

Läs mer om vattenprojektet här som Hoppets stjärna gör

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Not only numbers..

925 million people are chronically undernourished

884 million people lack access to improved drinking water

2,5 billion people lack access to improved sanitation

2 billion people lack regular access to essential medicines

1 billion lack adequate shelter

1,6 billion lack electricity

796 million adults are illiterate

215 million children are child laborers

18 million people die each year due to poverty related causes.

Behind every number there is a human being who is valued and loved. When it´s put in numbers it can be hard to grasp the full extent of the situation, but even though we cannot understand fully what is happening all over the world, we must still focus on what we can do. Yes, the reality is harsh and cruel, but you can find a place where you can personally make a change. If you help just one person, the numbers will be reduced, and more importantly, that one person will be given the chance at a better life.

Do not give up on doing good. Mother Teresa said, If you can´t feed a hundred then just feed one.

Let us see the person behind every statistic!

Photos borrowed from star of hope.

© Christer Göransson & Hoppets Stjärna

© Star of Hope (http://www.flickr.com/photos/hoppetsstjarna/7500671428/in/photostream/)

Giving children a good start in life is one way to change our societies all over the world! Be the change you want to see in your own society! 

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Star of hope

Every child has the right to grow up with food, education, love and a place they can call their home.

All photos are borrowed from Star of Hope a organization who works to benefit all the children across the world.

Star of hope is a nondenominational Christian organization that equips children across the world with knowledge, physical well-being, spiritual growth and social skills through educational programs and local and international partnerships.

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

 “Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen.”

Photos: Hoppets Stjärna. Dennis Thern.  http://www.flickr.com/search/?q=hoppets+stjärna&f=hp

Text: http://www.starofhopeusa.org and http://www.hoppetsstjarna.se


Hopp för Syriens barn/ Hope for Syria’s Children

(Scroll down for English.)

Trots våldsamheten och orättvisan som sker i Syrien så finns det hopp. Läs om Unicef´s arbete för barnen som drabbats.

“Efter våldsamheterna i Syrien har fler än 21 700 flytt till grannlandet Jordanien och fler väntas komma. Tack vare UNICEF kan runt 7300 barn som flytt från Syrien fortsätta gå i skolan i Jordanien.”

“De nioåriga tvillingarna Seema och Nour flydde med sin familj från Homs i Syrien till Mafraq i Jordanien i början av april. Situationen blev ohållbar då våldsamheterna bara ökade och barnen till och med såg döda kroppar på vägen till och från skolan.

– Vi brukade flytta mellan olika kvarter för att vara säkra men allt blev förstört och det var osäkert överallt, berättar Seema och Nours mamma Aya.

I samarbete med Rädda barnen har UNICEF arbetat för att barn som flytt oroligheterna i Syrien ska kunna fortsätta gå i skolan i grannlandet. Tack vare denna satsning kunde Seema och Nour komma tillbaka till skolan efter bara några veckor.

– Nu går flickorna i skolan och får vara med andra barn, säger deras mamma. I början grät Nour mycket men nu är de båda glada för att de kan gå i skolan.

Tusentals barn har redan skrivits in i Jordaniens skolor och UNICEF fortsätter sitt arbete för att se till att alla barn som flytt får tillgång till utbildning. I skolan får de bland annat hjälp med att bearbeta det de har varit med om.

– Skolan är inte bara viktig ur utbildningssynpunkt. Det är också ett sätt för barnen att få vänner och dagliga rutiner, något som hjälper dem hantera det lidande de har gått igenom, säger UNICEFs representant i Jordanien, Dominique Hyde.” -Unicef

Text och bild hämtad från Unicef´s sida, www.unicef.se. Läs mer om vad du kan göra för barn världen över.

ENGLISH

Despite the violence and injustice happening in Syra, there is still hope. Unicef is working for children exposed to the conflict.

“Because of the violence in Syria, more than 21,700 refugees have fled to the neighboring country Jordan and more are expected to arrive. Thanks to UNICEF the 7,300 children who have fled are provided with schooling in Jordan.

“The nine-year-old twins Seema and Nour fled with their family from Homs, Syria to Mafraq, Jordan at the beginning of April. Their situation had become unbearable when the violence escalated to such a point that the children could see dead bodies line the streets on their way to school.

“We used to move between different blocks to be safe, but that was impossible after everything was ruined and everywhere was unsafe,” says Aya, Seema and Nours mother.

UNICEF has been working with Save the Children to help children fleeing the upheaval in Syria and provide them with a continued education in their new country. Thanks to them, Seema and Nour were back in school after only a few weeks’ absence.

“Now the girls are in school with their classmates,” Aya continues. “In the beginning, Nour cried all the time, but now they are both happy to be attending school.”

Thousands of children have been enrolled into Jordanian schools and UNICEF continues its work in the hope of seeing all children of refugees able to attend school. The schools also provide counseling to help them deal with the horrors they have seen.

“School is not just important from an educational standpoint. It’s also a way for children to make friends and create daily routines, things which help them deal with the suffering they have been through,” says UNICEFS representative in Jordan, Dominique Hyde.

Text and picture taken from UNICEF’s homepage www.unicef.se. You can read more about what you can do for children worldwide.

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,
%d bloggers like this: