Category Archives: unicef

Hopp för Syriens barn/ Hope for Syria’s Children

(Scroll down for English.)

Trots våldsamheten och orättvisan som sker i Syrien så finns det hopp. Läs om Unicef´s arbete för barnen som drabbats.

“Efter våldsamheterna i Syrien har fler än 21 700 flytt till grannlandet Jordanien och fler väntas komma. Tack vare UNICEF kan runt 7300 barn som flytt från Syrien fortsätta gå i skolan i Jordanien.”

“De nioåriga tvillingarna Seema och Nour flydde med sin familj från Homs i Syrien till Mafraq i Jordanien i början av april. Situationen blev ohållbar då våldsamheterna bara ökade och barnen till och med såg döda kroppar på vägen till och från skolan.

– Vi brukade flytta mellan olika kvarter för att vara säkra men allt blev förstört och det var osäkert överallt, berättar Seema och Nours mamma Aya.

I samarbete med Rädda barnen har UNICEF arbetat för att barn som flytt oroligheterna i Syrien ska kunna fortsätta gå i skolan i grannlandet. Tack vare denna satsning kunde Seema och Nour komma tillbaka till skolan efter bara några veckor.

– Nu går flickorna i skolan och får vara med andra barn, säger deras mamma. I början grät Nour mycket men nu är de båda glada för att de kan gå i skolan.

Tusentals barn har redan skrivits in i Jordaniens skolor och UNICEF fortsätter sitt arbete för att se till att alla barn som flytt får tillgång till utbildning. I skolan får de bland annat hjälp med att bearbeta det de har varit med om.

– Skolan är inte bara viktig ur utbildningssynpunkt. Det är också ett sätt för barnen att få vänner och dagliga rutiner, något som hjälper dem hantera det lidande de har gått igenom, säger UNICEFs representant i Jordanien, Dominique Hyde.” -Unicef

Text och bild hämtad från Unicef´s sida, www.unicef.se. Läs mer om vad du kan göra för barn världen över.

ENGLISH

Despite the violence and injustice happening in Syra, there is still hope. Unicef is working for children exposed to the conflict.

“Because of the violence in Syria, more than 21,700 refugees have fled to the neighboring country Jordan and more are expected to arrive. Thanks to UNICEF the 7,300 children who have fled are provided with schooling in Jordan.

“The nine-year-old twins Seema and Nour fled with their family from Homs, Syria to Mafraq, Jordan at the beginning of April. Their situation had become unbearable when the violence escalated to such a point that the children could see dead bodies line the streets on their way to school.

“We used to move between different blocks to be safe, but that was impossible after everything was ruined and everywhere was unsafe,” says Aya, Seema and Nours mother.

UNICEF has been working with Save the Children to help children fleeing the upheaval in Syria and provide them with a continued education in their new country. Thanks to them, Seema and Nour were back in school after only a few weeks’ absence.

“Now the girls are in school with their classmates,” Aya continues. “In the beginning, Nour cried all the time, but now they are both happy to be attending school.”

Thousands of children have been enrolled into Jordanian schools and UNICEF continues its work in the hope of seeing all children of refugees able to attend school. The schools also provide counseling to help them deal with the horrors they have seen.

“School is not just important from an educational standpoint. It’s also a way for children to make friends and create daily routines, things which help them deal with the suffering they have been through,” says UNICEFS representative in Jordan, Dominique Hyde.

Text and picture taken from UNICEF’s homepage www.unicef.se. You can read more about what you can do for children worldwide.

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Barnarbete/Child labour

Det är de minsta som drabbas värst av den ekonomiska globaliseringen och fattigdomen. Nedan är det en berättelse som lilla Sakshi, 8år gammal som tvingas jobba istället för att gå i skolan eftersom hennes familj är fattiga.

“MORADABAD/INDIEN. Sakshi, 8, böjer sig djupt ner över sitt arbete och plockar med sina nakna fingrar bland stenar och tunga industrimetaller.

Det kliar över hela kroppen, men jag måste jobba, säger hon.

Sakshi gräver frenetiskt i stenmassorna med sina hårdhudade, spruckna fingrar. Hon och de andra barnen som sitter runt den stora sophögen letar efter minsta korn av bly, koppar och mässing i det tidiga morgonljuset.

Ibland stryker Sakshi undan sitt hår, det är grått redan av metalldammet i luften. Då och då skriker mannen som är chef över barnen, alla mellan 7 och 10 år, att de ska jobba snabbare. Lyckan är när de hittar hela bitar av sladdar från datorer, bakom plasten finns hel och fin koppar som kan säljas vidare på marknaden.

– Vi har ingenting, det är därför barnen måste jobba, säger Pushpa.

Sakshi säger att hon har jobbat med elskrot länge, trots att hon bara är åtta år.Hon berättar att det finns en skola i området men att hon inte hinner gå dit.

– Skolan är samtidigt som jobbet och då måste jag jobba, säger hon.

Sakshis mamma Pushpa säger att hon önskar att barnen kunde gå i skolan men att de inte har råd.

– Tre av mina barn måste jobba, annars klarar vi oss inte. Min man jobbar också och jag tar hand om hemmet och försöker göra saker här, säger hon.

Men Pushpa är orolig för hur tungmetallerna påverkar hennes barn.- Min äldsta dotter Swati känner sig paralyserad i benet. Det gör ont och hon får svårt att gå. Jag är rädd att hon ska bli för lamad. Och Sakshi har problem med huden. Sakshi håller upp sin arm för att visa.

Det kliar överallt och blir prickar.Alla de mörka prickarna kommer från jobbet och sådana har jag på hela kroppen, säger hon.

Hon rycker bara på axlarna när vi pratar med henne om att sluta jobba.

Vem ska då jobba ihop pengar åt familjen? frågar hon oss.

När jag frågar henne om vad hon drömmer om inför framtiden, tänker hon länge men hon kan inte komma på något. Hon har inte tid eller råd att drömma om en framtid. Men det finns en sak hon önskar ska ske.

Min bästa kompis går i skolan nästan varje dag. Det skulle jag också vilja göra, säger hon.” Utdrag från en artikel som Expressen nyligt skrivit om barnarbetet som pågår i Indien. Läs mer här;http://www.expressen.se/nyheter/uppgift-leta-metall/

Vad säger barnkonventionen?

Artikel 28. Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Artikel 32 Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång. källa:unicef.org

Foto:http://unicef.se/projekt/utbildning-och-halsovard-till-barn-i-indien UNICEF/Tom Pietrasik

English translation? Stay tuned it will come soon….

Är du en bloggare? Do you have a blog?

Hej alla mina underbara läsare!Ta då chansen att posta det här inlägget via Unicef och hjälp barn som är utsatta. Hur du går till väga ser du längst ned i inlägget! Kom igen alla bloggare tillsammans kan vi vaccinera många barn!!! All kärlek till er! /Maria

Den här bloggposten vaccinerar 95 barn

Just nu söker UNICEF en hälsospecialist till konfliktområden i Afghanistan. I tjänsten ingår bland annat att massvaccinera miljontals barn mot stelkramp, polio och mässling.

Jag skulle gärna ta mig an uppdraget, men eftersom jag inte kommer loss och inte är utbildad inom området så publicerar jag den här bloggposten istället. Då vaccinerar jag nämligen 95 barn runtom i världen mot stelkramp tillsammans med Apotek Hjärtat. Det är också bra.

Kanske har du pengar över varje månad och vill hjälpa ytterligare? Då kan du bli Världsförälder här: unicef.se/bli-varldsforalder. För 100 kronor i månaden är du med och ser till att barn över hela världen får vaccin, medicin, rent vatten och utbildning.

Har du en blogg och vill vaccinera ytterligare 95 barn? För varje bloggare som publicerar den här bloggposten mellan 16 april och 13 maj så skänker Apotek Hjärtat 95 stelkrampsvaccin. Läs mer och hämta bloggmaterial på http://unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj

Foto: © UNICEF/Asselin

Hi all my beautiful readers! Take the chance to post this entry through UNICEF and help children who are vulnerable. How? You will see at the bottom of this post! Come on all bloggers together we can make a difference to many children! All love to you!/Maria

This blog entry vaccinate 95 children!

Right now UNICEF is looking for a health specialist to areas of conflict in Afghanistan. The service includes the mass vaccinate millions of children against tetanus, polio and measles.

I would like to take the assignment, but since I do not come loose and is not trained in the area I choose to publish the blog post instead. When I post this on my blog I vaccinate 95 children around the world against tetanus along with a swedish company called Pharmacy Heart.

Maybe you have money left over each month and want to help further?Then you can become a sponsor here:unicef.se/bli-varldsforalder. For 14 dollars a month you can help  children worldwide to get  vaccine, medicine, clean water and education.

Do you have a blog and want to vaccinate 95 children? For every blogger who publishes the blog post between 16 April and 13 May the swedish company Pharmacy Cardiac will donate  95 tetanus vaccine. Read more and download blog content on http://unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj

%d bloggers like this: