Category Archives: Utbildning

Malala Yousafzai

När jag var liten var det både spännande, roligt och lite nervöst att gå i skolan. Jag minns när mamma ibland skulle lämna mig och jag började gråta, visst var det inte alltid lätt men jag var omgiven av duktiga lärare och pedagoger och har alltid sett det som självklarhet att få gå i skolan och utbilda mig. Rätten till skolgång har alltid varit en naturlig del av livet här i Sverige och nu som vuxen inser jag hur tacksam jag är över att ha fått det privilegiet att få utbildning under trygga förhållanden. Via en delning på facebook kom jag i kontakt med händelsen om den 14åriga pakistanska flicka som riskerat livet för att kämpa för en sak som är så självklar här i Sverige, att barn, både flickor och pojkar har rätten att gå i skolan.

Malala Yousafzai, en flicka vars liv har svävat mellan liv och död den senaste tiden för att hon kämpat för rätten att flickor ska få utbildas har vårdats på sjukhus i Birmingham den senaste veckan. En dag på skolbussen blev hon skjuten för att hon vågade stå upp för flickors och kvinnors rättigheter i Pakistan. Denna unga tjej har blivit en symbol för kampen för rättvisa.

SVD skriver Malala Yousafzai var på väg hem från skolan i Swatdalen i nordvästra Pakistan när den beväpnade mannen i tisdags kom ombord på skolbussen och sköt. Dagen efter plockade läkare ut en kula som gått in i huvudet och sedan vidare till hennes skuldra.

Pakistans premiärminister Raja Pervez Ashraf uttryckte sig om dådet : Det var inte en attack på en person utan ett brott mot mänskligheten och en attack mot våra värderingar.

Vidare skriver SVD om att “Malala Yousafzai blev internationellt känd 2009 när hon skrev dagbok för BBC Urdu om talibanernas övergrepp i hennes hemregion Swat-dalen. Yousafzai belönades i fjol med Pakistans första nationella fredspris och nominerades samma år till det internationella barnfredspriset av gruppen Kids Rights Foundation.

I ett blogginlägg som BBC lyfter fram skrev Malala i åttonde klass förra året dessa ord:

”Situationen i Swat var normal fram tills dess att talibanerna dök upp och förstörde samhällsfriden”

”De inledde sina omänskliga handlingar, slaktade människor på torgen i Mingora och dödade många oskyldiga. Deras första måltavlor var skolorna, särskilt flickskolorna. De förstörde så många flickskolor – mer än 400 skolor och över 50000 elever blev lidande under talibanerna. Vi var rädda för att de skulle kasta syra i ansiktet på oss eller kidnappa oss. De var barbarer, de kunde göra vad som helst”.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skjuten-flicka-far-brittisk-vard_7582248.svd , http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistanska-malala-i-respirator_7580366.svd och http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, vilket mod denna unga flicka visar. Hon vågar säga ifrån, det är nog nu hur människor behandlas i vår värld.

Malala Yousafzai, en flicka med stort mod. Jag hoppas hon tillfrisknar omgående och att hon läker från sina skador. Vi behöver fler människor som dig, Malala Yousafzai!

Malala Yousafza.

Bild lånad av SVD: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Advertisements

The struggle for clean water / kampen för rent vatten

This is Roses story.

On the dry, rocky path that leads to the well walks Rose, a tiny girl with slender arms and legs. On her feet she has easy beach slippers,on her head she wears a large plastic bucket filled with water, which ways at at least 20 kg weighs. She carries it all the way home. When you see Rose balancing the heavy bucket you have to wonder how she does it.

Rose does not give up because she is stronger than other twelve-year-old girls or because she finds it fun to carry water. She is driven by necessity. She must do it because she has no other choice. Because she and her family need water to drink, clean, and cook with. It is a heavy and time-consuming task that takes a heavy toll on the body, but Rose does not complain.

– Everyone in my house has to work hard, she explains. My uncles, aunts, father, mother and siblings are doing other things. They work on the farm, collect firewood, or carry things to the market.  We have to help each other if we are to eat. I carry water. It’s my job.

Rose gets up early in the morning to go to the water pump, before school starts at eight. The next walk will be at lunch, right after she has eaten. Finally, she makes one more trip after school, before she sits down to study before the sun sets.

What would a well in Jeanton mean to you?

“I would have more time to study. I want to become a teacher.”

Check out more about the project at: www.hoppetsstjarna.se

Source of the text and picture; Star of hope

Balanserar 20 kilo på huvudet

På den torra, steniga stigen som leder till brunnen går Rose, en tanig flicka med smala armar och ben. På fötterna har hon enkla strandtofflor, på huvudet bär hon en stor plasthink fylld med vatten. Minst 20 kilo väger den, hela vägen hem igen. När man ser Rose balansera den tunga hinken undrar man två saker: Hur orkar hon? Och: Hur orkar hon?

Sliter på kroppen

Rose orkar inte för att hon är starkare än andra 12-åriga flickor, eller för att bära vatten är särskilt roligt. Rose orkar för att hon måste. För att hon och hennes stora familj behöver vatten att dricka, tvätta sig och laga mat med. Det är en tung och tidskrävande uppgift som sliter hårt på kroppen, men Rose klagar inte:

Alla arbetar hårt

– Alla i mitt hus måste arbeta hårt, förklarar hon. Mina fastrar, mostrar, pappa, mamma och syskon gör andra saker. Arbetar på jordbruket, hämtar ved eller bär saker till marknaden till exempel. Alla hjälps åt för att vi ska få mat. Jag bär vattnet, det är min uppgift.

Vill bli lärare

Första vändan till vattenpumpen går Rose tidigt på morgonen, innan skolan börjar klockan åtta. Nästa promenad blir på lunchen, direkt efter hon ätit. En sista vända blir det efter skolan, innan hon sätter sig ner och läser läxor den sista stunden innan solen går ner.

Vad skulle en brunn i Jeanton betyda för dig?

“Jag skulle få mer tid att studera. Jag vill bli lärare.”

Läs mer om vattenprojektet här som Hoppets stjärna gör

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Not only numbers..

925 million people are chronically undernourished

884 million people lack access to improved drinking water

2,5 billion people lack access to improved sanitation

2 billion people lack regular access to essential medicines

1 billion lack adequate shelter

1,6 billion lack electricity

796 million adults are illiterate

215 million children are child laborers

18 million people die each year due to poverty related causes.

Behind every number there is a human being who is valued and loved. When it´s put in numbers it can be hard to grasp the full extent of the situation, but even though we cannot understand fully what is happening all over the world, we must still focus on what we can do. Yes, the reality is harsh and cruel, but you can find a place where you can personally make a change. If you help just one person, the numbers will be reduced, and more importantly, that one person will be given the chance at a better life.

Do not give up on doing good. Mother Teresa said, If you can´t feed a hundred then just feed one.

Let us see the person behind every statistic!

Photos borrowed from star of hope.

© Christer Göransson & Hoppets Stjärna

© Star of Hope (http://www.flickr.com/photos/hoppetsstjarna/7500671428/in/photostream/)

Giving children a good start in life is one way to change our societies all over the world! Be the change you want to see in your own society! 

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Star of hope

Every child has the right to grow up with food, education, love and a place they can call their home.

All photos are borrowed from Star of Hope a organization who works to benefit all the children across the world.

Star of hope is a nondenominational Christian organization that equips children across the world with knowledge, physical well-being, spiritual growth and social skills through educational programs and local and international partnerships.

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

 “Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen.”

Photos: Hoppets Stjärna. Dennis Thern.  http://www.flickr.com/search/?q=hoppets+stjärna&f=hp

Text: http://www.starofhopeusa.org and http://www.hoppetsstjarna.se


Hopp för Syriens barn/ Hope for Syria’s Children

(Scroll down for English.)

Trots våldsamheten och orättvisan som sker i Syrien så finns det hopp. Läs om Unicef´s arbete för barnen som drabbats.

“Efter våldsamheterna i Syrien har fler än 21 700 flytt till grannlandet Jordanien och fler väntas komma. Tack vare UNICEF kan runt 7300 barn som flytt från Syrien fortsätta gå i skolan i Jordanien.”

“De nioåriga tvillingarna Seema och Nour flydde med sin familj från Homs i Syrien till Mafraq i Jordanien i början av april. Situationen blev ohållbar då våldsamheterna bara ökade och barnen till och med såg döda kroppar på vägen till och från skolan.

– Vi brukade flytta mellan olika kvarter för att vara säkra men allt blev förstört och det var osäkert överallt, berättar Seema och Nours mamma Aya.

I samarbete med Rädda barnen har UNICEF arbetat för att barn som flytt oroligheterna i Syrien ska kunna fortsätta gå i skolan i grannlandet. Tack vare denna satsning kunde Seema och Nour komma tillbaka till skolan efter bara några veckor.

– Nu går flickorna i skolan och får vara med andra barn, säger deras mamma. I början grät Nour mycket men nu är de båda glada för att de kan gå i skolan.

Tusentals barn har redan skrivits in i Jordaniens skolor och UNICEF fortsätter sitt arbete för att se till att alla barn som flytt får tillgång till utbildning. I skolan får de bland annat hjälp med att bearbeta det de har varit med om.

– Skolan är inte bara viktig ur utbildningssynpunkt. Det är också ett sätt för barnen att få vänner och dagliga rutiner, något som hjälper dem hantera det lidande de har gått igenom, säger UNICEFs representant i Jordanien, Dominique Hyde.” -Unicef

Text och bild hämtad från Unicef´s sida, www.unicef.se. Läs mer om vad du kan göra för barn världen över.

ENGLISH

Despite the violence and injustice happening in Syra, there is still hope. Unicef is working for children exposed to the conflict.

“Because of the violence in Syria, more than 21,700 refugees have fled to the neighboring country Jordan and more are expected to arrive. Thanks to UNICEF the 7,300 children who have fled are provided with schooling in Jordan.

“The nine-year-old twins Seema and Nour fled with their family from Homs, Syria to Mafraq, Jordan at the beginning of April. Their situation had become unbearable when the violence escalated to such a point that the children could see dead bodies line the streets on their way to school.

“We used to move between different blocks to be safe, but that was impossible after everything was ruined and everywhere was unsafe,” says Aya, Seema and Nours mother.

UNICEF has been working with Save the Children to help children fleeing the upheaval in Syria and provide them with a continued education in their new country. Thanks to them, Seema and Nour were back in school after only a few weeks’ absence.

“Now the girls are in school with their classmates,” Aya continues. “In the beginning, Nour cried all the time, but now they are both happy to be attending school.”

Thousands of children have been enrolled into Jordanian schools and UNICEF continues its work in the hope of seeing all children of refugees able to attend school. The schools also provide counseling to help them deal with the horrors they have seen.

“School is not just important from an educational standpoint. It’s also a way for children to make friends and create daily routines, things which help them deal with the suffering they have been through,” says UNICEFS representative in Jordan, Dominique Hyde.

Text and picture taken from UNICEF’s homepage www.unicef.se. You can read more about what you can do for children worldwide.

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Childhood memories/Barndomsminnen

Photo: Unicef

Foto: Rädda Barnen, Photo: Unicef

Foto: Rädda Barnen, Cleis Nordfjell

Foto: Rädda Barnen. Pernilla Norström

Foto: Rädda Barnen, Cleis Nordjfell

Hej kära läsare!

Jag har många goda minnen från min barndom och min uppväxt. Vår familj bodde under 17år på en och samma plats, ett tryggt område där jag och min bror kunde vara ute och leka med våra vänner och vi hade nära till vår skola som var en skola som var mån om eleverna. När jag tänker tillbaka vet jag att mamma kämpade hårt för att vi skulle få en trygg och bra barndom/uppväxt. Ett minne jag har var att vi varje år hade gårdsstädning då alla grannar samlades och städade gården och det bästa av allt var då det var klart för då fick man alltid något gott att äta. Det var en god sammanhållning på gården och man brydde sig om varandra. Även om min barndom var präglad av svårigheter vet jag att jag har haft en mamma som kämpat för en trygg uppväxt för jag och min bror. En av de svårigheter jag mötte tidigt i livet var att min pappa hade alkoholmissbruk och dog när jag var sju år vilket har självklart präglat livet. En trygghet som ryktes bort ifrån en i tidig ålder men tack vara en mamma och släkt runt omkring fick vi det vi behövde.

Många barn går igenom utmaningar och tuffa förhållanden i livet. Jag kan absolut inte jämföra min barndom med en person som växt upp i krig,övergrepp och tvingas fly men jag vet att när ett barn utsätts för svårigheter behöver den trygghet. Varje barn oavsett var dom gått igenom behöver få känna den där tryggheten igen. Har de förlorat sin familj eller lever de under miserabla förhållanden behöver vi ge det barnet trygghet så att det kan växa upp och kunna blicka tillbaka och se de goda minnena från barndomen även om den har varit präglad av sorg, förlust och utmaningar.

Att kämpa för barnen är att kämpa för vår framtid. Vi är skyldiga att ge barn världen över goda minnen för livet, trygghet och framtidstro. Hitta ett sätt att stödja barn som har det tufft på ett eller annat sätt i livet. De förtjänar att ha någon som du som kan bidra till deras trygghet. Det finns många sätt man kan stötta ett barn, man kan engagera sig politiskt, gå med i någon organisation som arbetar för barns rättigheter eller vara stödmedlem eller fadder åt ett barn. Låt oss tillsammans ge barn en trygg uppväxt!

//Maria

Tagged , , , , ,

Myanmar/Burma

Hej kära läsare!

Jag lovade tidigare i veckan att jag skulle skriva lite om det projekt som vi stödjer i Burma. I tidigare inlägg fick ni se lite förberedelser inför den faddergala vi ska ha på söndag just för att samla in medel för dessa barn. Här kommer lite information om landet i sig och projektet som vi stödjer.

Burma är rankat som det 40:e största landet i världen med en beräknad folkmängd på 50 miljoner människor, ett land som är beläget i Asien och gränsar till bland annat Kina och Indien. Landet har länge styrts av en av världens mest brutala militärregimer vilket har medfört att vardagen för många i Burma har inneburit förtryck och fattigdom. Landet har genomgått stora förändringar de senaste åren dock har de lång väg kvar till att de mänskliga rättigheterna och att människors frihet respekteras. Burma, ett land som på många sätt förundrar en med olika upplevelser. Alltifrån alla människor till bilresor, lukter och hur annorlunda det är där jämfört med Sverige. Men man slås även av den fattigdom som många lever under, varhelst man går fram kommer människor som tigger och en stor del av landets barn är undernärda.Men i allt detta finns det hopp, en kyrka som ligger mitt i Rangoon bestämde sig för att skapa en förändring för dessa barn. De startade ett barnhem för att ta hand om föräldralösa barn eller barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Här får de en chans att gå i skolan och få en bra start i livet.

Det är en förmån att få göra en skillnad för människor med stora behov. Vår kyrka har varit engagerad i El -Shaddai som barnhemmet heter på riktigt sedan 2007. Hela tiden har det bott ca 60 barn på barnhemmet. Barnen på barnhemmet är antingen helt föräldralösa eller delvis så att man inte haft råd att ha kvar barnet. Det är vanligt med undernäring för barn i Burma dels på grund av för lite mat men också ensidig mat. Därför är det roligt att se att barnen på barnhemmet får bra och näringsriktig kost samt att de får gå i skolan och få en utbildning. Familjen som driver hemmet har en stor kärlek till dessa barn. De bor och lever med dessa barn hela året så de ser det som sin livsuppgift att ta hand om dessa barn.

Vill du vara med och sponsra? Alla medel går oavkortat till hemmet El-shaddai. 220-0053.Märk din gåva “Burma_gåva”

Nu vet ni lite mer om projektet som vi ska hålla en faddergala för och en del om vad förberedelserna handlat om.

Ha en bra dag! Du är viktig och älskad!

/maria lundberg,, people are not for sale.

Eng. translation? Stay tuned. Our editor Sanna is updating all information to english.

Water gives hope / Vatten ger hopp.

Some facts connected to the earlier post below about buying coffee with a good cause!

1 Billion people lack access to clean, safe drinking water

Right now, almost 1 billion people on this earth do not have access to clean, safe drinking water. The water they do have comes from unprotected sources, and often carries bacteria and diseases such as E. coli, Cholera, and Hepatitis A.

A Four mile walk for water

In many countries, including Uganda, it is the job of young girls and women to collect water for their families. This oftentimes means walking 4 miles or more to the nearest water source, and returning with a 40lb jerrycan full of water. And not even clean water. In addition to missing school, young girls and women often face the risk of assault while collecting water.

Water is hope

Clean water gives a village hope. Young girls are able to attend school instead of spending hours collecting water. Young boys and girls are no longer too sick or weak to attend school. A better education leads to an opportunity to earn a better living. Clean water is the first step to education, to the economy, and to ending poverty. Clean water is hope.

How Much of My Purchase Provides Clean Water

The simple answer is that anywhere between $0.50 and $3.00 per bag provides clean water. This amount is dependent upon the retail channel the coffee is purchased through. Purchases made online through our web site provide the most support for clean water.

Source facts and photo:http://www.threeavocados.org/

1 miljard människor saknar tillgång till rent dricksvatten.

Vattnet som alla dessa människor har tillgång till kommer från oskyddade källor och vattnet som de hämtar bär ofta med sig bakterier och sjukdomar som kolera och hepatit A.

4 mils promenad för att hämta vatten.

I många länder får unga tjejer och kvinnor arbeta med att hämta vatten till deras familjer och oftast får de gå fyra mil för att komma till närmaste vatten källa för att sedan bära hem en tung dunk med vatten och detta vatten är inte ens rent. Förutom att dessa unga tjejer missar skolan riskerar de även att bli utsatta för övergrepp.

Vatten ger hopp.

Vatten ger hopp till byar. Unga tjejer får möjlighet att gå i skolan istället för att spendera timmar på att hämta vatten.Unga tjejer och killar är inte längre för sjuka eller för trötta att gå till skolan. Utbildning leder till bättre levnadsstandard. Rent vatten är första steget till utbildning, ekonomi och till att förhindra fattigdom. Rent vatten ger hopp!

Hur mycket av mitt kaffeköp går till rent vatten?

Allt mellan 3,5 kr till uppåt 21 kr per påse går till rent vatten. Summan beror på återförsäljnings kanalen som kaffet är köpt via. Om man köper kaffet via hemsidan ger the mest stöd till rent vatten. Källa bilder samt text: http://www.threeavocados.org

 Läs mer på http://www.threeavocados.org/

/maria lundberg, people are not for sale

Att vara barn/To be a child

“Slaveriet i Ghana avskaffades för över hundra år sedan, men varje år säljs tusentals barn till fiskeindustrin vid Voltasjön. De tvingas att jobba under farliga och svåra omständigheter, de får inte gå i skolan och de flesta hittar inte tillbaka till sina familjer.

Bröderna Bright, 12, och Sampson, 11, kämpar hårt och erfaret med sina små fingrar för att bända loss fisk som fastnat i det glittrande fiskenätet.Deras “mästare” – fiskaren Emanuel Afelete köpte dem av en barnjägare för ett år sedan. Kontraktet som ger rätt till deras arbetskraft i tre år kostade honom 200 Ghana Cedi – 850 kronor.

– Vi hjälper vår “mästare” att paddla, tömma fiskebåten från vatten som läcker in och få loss fiskarna från nätet, säger den blyge och fåordige Bright. Men Bright har även lärt sig att dyka under vatten för att utföra ett för hans ålder mycket farligt arbete.

– Jag gick två år i skola innan jag och min bror hamnade här. Jag önskar jag kunde gå tillbaka till skolan. Jag blir ledsen när jag ser vår mästares barn varje morgon gå till skolan men inte vi, säger Sampson.

I kampen för att försörja sig och sina familjer tvingas många, på båda sidor av hanteringen, lägga sina samveten åt sidan.Bröderna Bright och Sampson har inte heller träffat sin familj sedan de såldes.

– Jag saknar mina föräldrar och mina syskon. Jag tänker på dem och hur de lever och vad de gör just nu, säger Bright.”

Läs hela artikeln här. Källa: http://www.expressen.se/nyheter/salda-som-fiskeslavar/

Hej kära läsare!

Det här är deras liv. Att vara barn som vi tänker att ett barn ska vara ingår inte i samma sätt som de tvingas leva. De är barn och måste arbeta, de är sålda som barnslavar.

Att vara barn innebär att man ska ha rätt till mat,tak över huvudet, tillgång till utbildning och hälsovård. Och det viktigaste av allt, någon som bryr sig om dig.

Det här är bara en berättelse om några av de tusentals barn som varje dag tvingas arbeta.

Än en gång vill jag uppmuntra dig att hitta ett sätt där du kan vara med och förändra situationen för barnen världen över som utnyttjas och säljs som slavar. Tips om några organisationer som arbetar med barns rättigheter är Unicef, Hoppets Stjärna och Erikshjälpen. Kolla in dem eller hitta en organisation som du känner att du har förtroende för. Tack för att du är en hjälte för dessa barn! Du behövs!

Foto; Unicef. http://unicef.se/projekt/rent-vatten-och-toaletter-raddar-barns-liv-i-niger. Bilden har inget samband med artikeln.

“Slavery was abolished in Ghana for over a century ago, but every year thousands of children are sold to the fishing industry on Lake Volta. They are forced to work in dangerous and difficult circumstances, they do not go to school, and many of them can not return to their families.

Brothers Bright, 12, and Sampson, 11, is fighting hard and have experienced with their little fingers to pry fish caught in the glittering fishing net. Their “master” – the fisherman Emanuel Afelete bought them from a children’s hunter, a year ago. The contract that gives the right to their labor for three years, cost him 200 Ghana Cedi – 850 dollars.

– We help our “masters” to paddle, empty fishing boat from the water leaking in and dislodge the fish from the net, says the shy  Bright. But Bright has also learned to dive under water that is for his age is very dangerous work.

– I went two years in school before my brother and I ended up here. I wish I could go back to school. I get sad when I see our master’s children every morning to go to school but not us, says Sampson.

In the struggle to support themselves and their families many are forced on both sides of management, put their consciences to aside.Bright and Sampson has not seen their family since they were sold.

– I miss my parents and my siblings. I think of them and how they live and what they do right now, says Bright. ”

Read the full story here. Source: http://www.expressen.se/nyheter/salda-som-fiskeslavar/

Hello dear readers!

This is their life. Being a child that we think that a child should are not included in the same way as they are forced to live. They are children and need to work, they are sold as child slaves.

Being a child means that you should have the right to food, shelter, access to education and health. And the most important of all, to have someone who cares for you.

This is just one story about some of the thousands of children who are forced to work as slaves.

Again, I encourage you to find a way where you can be part of changing the situation of children worldwide who are used and sold as slaves. Tips on some organizations working on children’s rights is UNICEF, Star of Hope and Erikshjälpen. Check them out or find an organization that you feel you can trust.Thank you for being a hero to these kids! You are needed!

/ Maria Lundberg, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Every child is unique and precious!

De är unika,älskade,värdefulla och är vår framtid. Varje barn ska ha rätt till att få äta sig mätt, ha någonstans att sova,hälsa/sjukvård och få gå i skolan. Trots alla de konventioner länder världen över har skrivit under på att barn har dessa rättigheter dör 21 000 barn varje dag för att de inte får i sig tillräckligt med mat och har inte tillgång till mediciner. 100 miljoner barn nekas rätten att få gå i skolan och 1,2 miljoner barn utsätts varje år för människohandel. Hitta ett sätt som du kan vara med på att stödja barn i nöd. Låt oss kämpa för alla barns rättigheter.

They are unique, precious, precious and they are our future. Every child should have the right to get enough to eat, have somewhere to sleep, health / medical care and be able to go to school. Despite all the conventions around the world have signed up to 21 000 children die every day because they do not get enough food and have no access to medicines. 100 million children are denied the right to attend school and 1.2 million children are annually trafficked. Find ways to support children in need. Let us stand for the right of every child.

Foto:Unicef

Foto: Unicef

 

Foto: Hand in hand

Foto: Unicef

Foto: Hoppets Stjärna

Foto:Unicef

Foto: Hoppets Stjärna

 

Foto: Unicef

%d bloggers like this: