Tag Archives: människohandel

Nya insatser mot människohandel/New resources in the fight against human trafficking!

Svenska dagbladet skriver den 11 april 2013 att Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholm uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel där det inte enbart rör sig om prostitution utan även till exempel organhandel och tvångsarbete.

Vidare skriver Svenska dagbladet att:

Barn som är offer för människohandel drabbas extra hårt. Enligt en tidigare utredning misstänktes 166 barn ha utsatts för människohandel under åren 2009–2011. En tredjedel av dessa barn var asylsökande. Till detta kommer att ett antal asylsökande barn försvinner varje år. Det finns en risk att vissa av dessa försvunna barn utnyttjas av människohandlare. Därför har regeringen särskilt pekat på behovet av att skydda barn. Förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter ökar möjligheterna att tidigt upptäcka och identifiera barn som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel och barn som är indirekt drabbade av människohandel.”

Sverige tar ett till steg framåt! Bra! Ingen människa ska behöva utsättas för att användas som en vara! Ingen människa är till salu!

Swedish goverment wants to colligate numbers of authorities in new efforts to fight human trafficking, not only on the perspective on trafficking and prostitution but also forced labour and trade of organ.

During 2009-2011 it´s estimated that 166 children in Sweden where subjected to human trafficking. Children are at higher risk to be exposed to trafficking and it´s why the goverment feels it´s a high priority to coordinate authorities to be able in a early stage identify the children whom are exposed or at a high risk to be exposed to human trafficking.

One step forward in the fight to end the human trafficking. No one should be exposed to trafficking or used as a commodity!

/Maria

källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-insatser-mot-manniskohandel_8073156.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-plan-mot-manniskohandel_8073082.svd

Tagged , , , , ,

Human trafficking/Människohandel

Human trafficking is the illegal trade of human beings for the purposes of commercial sexual exploitation or reproductive slavery, forced labor, or a modern-day form of slavery.

How to combat and end this illicit and inhumane phenomenon? It´s starts with you and me, willing to make a change! We can´t accept how people are treated in this world today. Every person has the right to a secure and dignified life.

Människohandel är en illegal handel med människor i syfte att utnyttja dem för kommersiell sexuell exploatering, tvångsslaveri eller en modern form av slaveri.

Hur kan vi stoppa denna olagliga och omänskliga företeelsen? Det börjar med dig och mig, villiga att skapa en förändring. Vi kan inte acceptera hur människor blir behandlade i vår värld idag. Alla människor har rätt till ett säkert och värdigt liv.

//Maria, people are not for sale

Note: Due to my dear friend Sanna Gabrielssons visit in America the text is unfortunately not render it legible in the English language.

 

Tagged , , , , ,

You may be her only voice

Photo: A21campaign

Let us fight to end the inhuman way people are treated in the world today. It´s not okay to sell or to buy another human being.

Låt oss kämpa för att stoppa den omänskliga behandlingen som människor utsätts för världen över, det är inte okej att sälja eller köpa en annan människa!

Tagged , , , , , ,
%d bloggers like this: