Monthly Archives: April 2012

Att vara barn/To be a child

“Slaveriet i Ghana avskaffades för över hundra år sedan, men varje år säljs tusentals barn till fiskeindustrin vid Voltasjön. De tvingas att jobba under farliga och svåra omständigheter, de får inte gå i skolan och de flesta hittar inte tillbaka till sina familjer.

Bröderna Bright, 12, och Sampson, 11, kämpar hårt och erfaret med sina små fingrar för att bända loss fisk som fastnat i det glittrande fiskenätet.Deras “mästare” – fiskaren Emanuel Afelete köpte dem av en barnjägare för ett år sedan. Kontraktet som ger rätt till deras arbetskraft i tre år kostade honom 200 Ghana Cedi – 850 kronor.

– Vi hjälper vår “mästare” att paddla, tömma fiskebåten från vatten som läcker in och få loss fiskarna från nätet, säger den blyge och fåordige Bright. Men Bright har även lärt sig att dyka under vatten för att utföra ett för hans ålder mycket farligt arbete.

– Jag gick två år i skola innan jag och min bror hamnade här. Jag önskar jag kunde gå tillbaka till skolan. Jag blir ledsen när jag ser vår mästares barn varje morgon gå till skolan men inte vi, säger Sampson.

I kampen för att försörja sig och sina familjer tvingas många, på båda sidor av hanteringen, lägga sina samveten åt sidan.Bröderna Bright och Sampson har inte heller träffat sin familj sedan de såldes.

– Jag saknar mina föräldrar och mina syskon. Jag tänker på dem och hur de lever och vad de gör just nu, säger Bright.”

Läs hela artikeln här. Källa: http://www.expressen.se/nyheter/salda-som-fiskeslavar/

Hej kära läsare!

Det här är deras liv. Att vara barn som vi tänker att ett barn ska vara ingår inte i samma sätt som de tvingas leva. De är barn och måste arbeta, de är sålda som barnslavar.

Att vara barn innebär att man ska ha rätt till mat,tak över huvudet, tillgång till utbildning och hälsovård. Och det viktigaste av allt, någon som bryr sig om dig.

Det här är bara en berättelse om några av de tusentals barn som varje dag tvingas arbeta.

Än en gång vill jag uppmuntra dig att hitta ett sätt där du kan vara med och förändra situationen för barnen världen över som utnyttjas och säljs som slavar. Tips om några organisationer som arbetar med barns rättigheter är Unicef, Hoppets Stjärna och Erikshjälpen. Kolla in dem eller hitta en organisation som du känner att du har förtroende för. Tack för att du är en hjälte för dessa barn! Du behövs!

Foto; Unicef. http://unicef.se/projekt/rent-vatten-och-toaletter-raddar-barns-liv-i-niger. Bilden har inget samband med artikeln.

“Slavery was abolished in Ghana for over a century ago, but every year thousands of children are sold to the fishing industry on Lake Volta. They are forced to work in dangerous and difficult circumstances, they do not go to school, and many of them can not return to their families.

Brothers Bright, 12, and Sampson, 11, is fighting hard and have experienced with their little fingers to pry fish caught in the glittering fishing net. Their “master” – the fisherman Emanuel Afelete bought them from a children’s hunter, a year ago. The contract that gives the right to their labor for three years, cost him 200 Ghana Cedi – 850 dollars.

– We help our “masters” to paddle, empty fishing boat from the water leaking in and dislodge the fish from the net, says the shy  Bright. But Bright has also learned to dive under water that is for his age is very dangerous work.

– I went two years in school before my brother and I ended up here. I wish I could go back to school. I get sad when I see our master’s children every morning to go to school but not us, says Sampson.

In the struggle to support themselves and their families many are forced on both sides of management, put their consciences to aside.Bright and Sampson has not seen their family since they were sold.

– I miss my parents and my siblings. I think of them and how they live and what they do right now, says Bright. ”

Read the full story here. Source: http://www.expressen.se/nyheter/salda-som-fiskeslavar/

Hello dear readers!

This is their life. Being a child that we think that a child should are not included in the same way as they are forced to live. They are children and need to work, they are sold as child slaves.

Being a child means that you should have the right to food, shelter, access to education and health. And the most important of all, to have someone who cares for you.

This is just one story about some of the thousands of children who are forced to work as slaves.

Again, I encourage you to find a way where you can be part of changing the situation of children worldwide who are used and sold as slaves. Tips on some organizations working on children’s rights is UNICEF, Star of Hope and Erikshjälpen. Check them out or find an organization that you feel you can trust.Thank you for being a hero to these kids! You are needed!

/ Maria Lundberg, people are not for sale

Advertisements
Tagged , , , , ,

Every child is unique and precious!

De är unika,älskade,värdefulla och är vår framtid. Varje barn ska ha rätt till att få äta sig mätt, ha någonstans att sova,hälsa/sjukvård och få gå i skolan. Trots alla de konventioner länder världen över har skrivit under på att barn har dessa rättigheter dör 21 000 barn varje dag för att de inte får i sig tillräckligt med mat och har inte tillgång till mediciner. 100 miljoner barn nekas rätten att få gå i skolan och 1,2 miljoner barn utsätts varje år för människohandel. Hitta ett sätt som du kan vara med på att stödja barn i nöd. Låt oss kämpa för alla barns rättigheter.

They are unique, precious, precious and they are our future. Every child should have the right to get enough to eat, have somewhere to sleep, health / medical care and be able to go to school. Despite all the conventions around the world have signed up to 21 000 children die every day because they do not get enough food and have no access to medicines. 100 million children are denied the right to attend school and 1.2 million children are annually trafficked. Find ways to support children in need. Let us stand for the right of every child.

Foto:Unicef

Foto: Unicef

 

Foto: Hand in hand

Foto: Unicef

Foto: Hoppets Stjärna

Foto:Unicef

Foto: Hoppets Stjärna

 

Foto: Unicef

Barnarbete/Child labour

Det är de minsta som drabbas värst av den ekonomiska globaliseringen och fattigdomen. Nedan är det en berättelse som lilla Sakshi, 8år gammal som tvingas jobba istället för att gå i skolan eftersom hennes familj är fattiga.

“MORADABAD/INDIEN. Sakshi, 8, böjer sig djupt ner över sitt arbete och plockar med sina nakna fingrar bland stenar och tunga industrimetaller.

Det kliar över hela kroppen, men jag måste jobba, säger hon.

Sakshi gräver frenetiskt i stenmassorna med sina hårdhudade, spruckna fingrar. Hon och de andra barnen som sitter runt den stora sophögen letar efter minsta korn av bly, koppar och mässing i det tidiga morgonljuset.

Ibland stryker Sakshi undan sitt hår, det är grått redan av metalldammet i luften. Då och då skriker mannen som är chef över barnen, alla mellan 7 och 10 år, att de ska jobba snabbare. Lyckan är när de hittar hela bitar av sladdar från datorer, bakom plasten finns hel och fin koppar som kan säljas vidare på marknaden.

– Vi har ingenting, det är därför barnen måste jobba, säger Pushpa.

Sakshi säger att hon har jobbat med elskrot länge, trots att hon bara är åtta år.Hon berättar att det finns en skola i området men att hon inte hinner gå dit.

– Skolan är samtidigt som jobbet och då måste jag jobba, säger hon.

Sakshis mamma Pushpa säger att hon önskar att barnen kunde gå i skolan men att de inte har råd.

– Tre av mina barn måste jobba, annars klarar vi oss inte. Min man jobbar också och jag tar hand om hemmet och försöker göra saker här, säger hon.

Men Pushpa är orolig för hur tungmetallerna påverkar hennes barn.- Min äldsta dotter Swati känner sig paralyserad i benet. Det gör ont och hon får svårt att gå. Jag är rädd att hon ska bli för lamad. Och Sakshi har problem med huden. Sakshi håller upp sin arm för att visa.

Det kliar överallt och blir prickar.Alla de mörka prickarna kommer från jobbet och sådana har jag på hela kroppen, säger hon.

Hon rycker bara på axlarna när vi pratar med henne om att sluta jobba.

Vem ska då jobba ihop pengar åt familjen? frågar hon oss.

När jag frågar henne om vad hon drömmer om inför framtiden, tänker hon länge men hon kan inte komma på något. Hon har inte tid eller råd att drömma om en framtid. Men det finns en sak hon önskar ska ske.

Min bästa kompis går i skolan nästan varje dag. Det skulle jag också vilja göra, säger hon.” Utdrag från en artikel som Expressen nyligt skrivit om barnarbetet som pågår i Indien. Läs mer här;http://www.expressen.se/nyheter/uppgift-leta-metall/

Vad säger barnkonventionen?

Artikel 28. Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Artikel 32 Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång. källa:unicef.org

Foto:http://unicef.se/projekt/utbildning-och-halsovard-till-barn-i-indien UNICEF/Tom Pietrasik

English translation? Stay tuned it will come soon….

Ingen är till salu/No one is for sale!

I add what A21campaign wrote on facebook here on my blog because it´s quite shoking  numbers.

“According to the United Nations, only 1 in every 100 trafficking victims in rescued. We need to change this! ” http://www.theA21campaign.org

Find out ways how you can support an organization who work for a good cause and help people from getting used in the trafficking industry.

Photo: Maria Elgale, copyright peoplearenotforsale. Do not use the picture without permission.

A21campaign skriver på sin facebook sida att enligt FN är det bara 1 av 100 offer för människohandel som blir räddade. Det måste vi skapa en förändring på. Av alla dessa offer för människohandel är det 1.2 miljoner barn som utsätts varje dag. Hitta ett sätt som du kan stödja en organisation som arbetar för ett gott ändamål och förhindra att människor blir utnyttjade i industrin kring människohandel.

/Maria

Behovet av utbildning/The need of education

Hej kära läsare!

I går satt jag och mina arbetskollegor och diskuterade fattigdom och inflytandet multinationella företag och de politiska systemen påverkar fattigdom mer än man tänker . Efter att ha diskuterat kom vi fram till att utbildning verkligen är vägen ut ur fattigdom särskilt för barn. Får barnen gå i skolan riskerar de inte att hamna i barnarbete. Ja helt så enkelt är det inte för föräldrarna måste ha ett jobb för annars måste de ta hjälp av barnen till detta. Men i grund och botten är utbildning en viktig del för att man ska undvika att barn utsätts för barnarbete,hunger,trafficking som oftast är så kopplat till fattigdom.

Såg några bilder från bloggaren Dennis Tern som bloggar för organisationen Hoppets Stjärna och de var just bilder på när en skola invigdes. Tänk vad utbildning kan betyda för barn världen över. I Sverige är det en självklarhet och det är gratis men så ser det inte ut för alla barn, ca 100 miljoner barn nekas denna rättighet enligt Unicef.

Var med och stöd en organisation så att barn världen över får möjlighet att gå i skolan.

Bilder: Dennis Thern, Hoppets Stjärna, blogg; (http://www.hoppetsstjarna.se/nyheter-a-press/bloggar/blogger/Dennis%20Thern/)  bilder; http://www.flickr.com/photos/hoppetsstjarna/sets/72157629335097680/

English translation on this post? Stay tuned, it will come very soon….

You and Me = Together

3,5billionPeoplePoverty,HungerMalnutritionLackofFoodandWater! 

1.2millionChildrenTraffickedEachYear!

21000ChildrenDieEachDaybeacuseoftheLackOfFoodandMedication!

HumanRightsEqualPreciousLovedEveryone!

WeNeedToMakeAChange! TogetherWeCanCreateChange! It´s Possible!

 Some say it´s nothing to do about it and it´s impossible to change, I say let us make a difference! 

Är du en bloggare? Do you have a blog?

Hej alla mina underbara läsare!Ta då chansen att posta det här inlägget via Unicef och hjälp barn som är utsatta. Hur du går till väga ser du längst ned i inlägget! Kom igen alla bloggare tillsammans kan vi vaccinera många barn!!! All kärlek till er! /Maria

Den här bloggposten vaccinerar 95 barn

Just nu söker UNICEF en hälsospecialist till konfliktområden i Afghanistan. I tjänsten ingår bland annat att massvaccinera miljontals barn mot stelkramp, polio och mässling.

Jag skulle gärna ta mig an uppdraget, men eftersom jag inte kommer loss och inte är utbildad inom området så publicerar jag den här bloggposten istället. Då vaccinerar jag nämligen 95 barn runtom i världen mot stelkramp tillsammans med Apotek Hjärtat. Det är också bra.

Kanske har du pengar över varje månad och vill hjälpa ytterligare? Då kan du bli Världsförälder här: unicef.se/bli-varldsforalder. För 100 kronor i månaden är du med och ser till att barn över hela världen får vaccin, medicin, rent vatten och utbildning.

Har du en blogg och vill vaccinera ytterligare 95 barn? För varje bloggare som publicerar den här bloggposten mellan 16 april och 13 maj så skänker Apotek Hjärtat 95 stelkrampsvaccin. Läs mer och hämta bloggmaterial på http://unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj

Foto: © UNICEF/Asselin

Hi all my beautiful readers! Take the chance to post this entry through UNICEF and help children who are vulnerable. How? You will see at the bottom of this post! Come on all bloggers together we can make a difference to many children! All love to you!/Maria

This blog entry vaccinate 95 children!

Right now UNICEF is looking for a health specialist to areas of conflict in Afghanistan. The service includes the mass vaccinate millions of children against tetanus, polio and measles.

I would like to take the assignment, but since I do not come loose and is not trained in the area I choose to publish the blog post instead. When I post this on my blog I vaccinate 95 children around the world against tetanus along with a swedish company called Pharmacy Heart.

Maybe you have money left over each month and want to help further?Then you can become a sponsor here:unicef.se/bli-varldsforalder. For 14 dollars a month you can help  children worldwide to get  vaccine, medicine, clean water and education.

Do you have a blog and want to vaccinate 95 children? For every blogger who publishes the blog post between 16 April and 13 May the swedish company Pharmacy Cardiac will donate  95 tetanus vaccine. Read more and download blog content on http://unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj

A glimpse…/en liten skymt..

..on what I design and hope to be able to print later on. Stay tuned and see if it will be possible to realize the project. I hope so!

…av vad jag håller på med för tillfället och hoppas att jag kan trycka upp senare. Vänta å se längre fram om det är möjligt att genomföra mitt lilla projekt! Jag hoppas verkligen det!

 

 

Du behövs/You are needed!

En hel generation kan gå förlorad i svältdrabbade Sahel

Något som Unicef nyligt skrivit på sin hemsida. Det pågår nu ännu en stor svält i ett nytt drabbat område.  Över en miljon barn riskerar att drabbas när området är på väg in i sin torraste årstid. För UNICEF innebär det fler barn i behov av livräddande behandling. Källa:unicef

http://www.flickr.com/photos/unicefmalaysia/

När Västafrika drabbades av torka år 2004 räknade FN ut att för 1 dollar kunde man förhindra att ett barn blev undernärt, medan det kostade 80 dollar per dag att behandla ett redan undernärt barn. Nu uppmanar FN och andra organisationer till direkt handling för att bistå de människor som lider av matbrist i det som kallas Sahelområdet i Västafrika. Anledningen är torka med missväxt, ökade matpriser och konflikter. Detta i kombination med redan stor fattigdom och utsatthet gör att situationen blivit förödande för många människor. Källa:erikshjälpen

“Somyaodo har bara en liten bit åker som hon odlar för att försörja sig själv och sina tre barnbarn. Förra året fick hon nästan ingen skörd alls.– Under senaste månaden har jag gått till byns kvarn och samlat ihop skräpet som blivit över för att laga en måltid, säger Somyaodo.Att familjen kunnat överleva är tack vare vänliga grannar och vänner som delat med sig av det lilla de har.

Somyaodos familj är bara en av många familjer i Västafrika som just nu saknar mat för dagen. Anledningen till att folk svälter är bland annat att förra årets skörd bara blev en bråkdel av vad den normalt ska vara. Regnen kom för sent och var alltför sporadiska. Människor på landsbygden som lever på det de själva odlar får inte maten att räcka till. Nästa odlingssäsong börjar i juli och vissa grödor kan börja skördas efter ett par veckor. Tiden fram till dess kommer att bli mycket svår för över 15 miljoner människor, spridda över stora delar av Västafrika.

Källa:erikshjalpen.se

Foto: http://www.erikshjalpen.se

Var med och hjälp dessa barn att överleva! Stöd på det sätt du kan, hitta en organisation som du litar på och kanaler att skapa en förändring för dessa människor!

Tillsammans kan vi skapa förändring!

eng.translation:

An entire generation may be lost in the famine stricken Sahel, this is how UNICEF writes on its website recently. There is now another big famine in a new affected area. Over one million children are at risk when the area is moving into its driest season. For UNICEF, it means more children in need of lifesaving treatment. Source: unicef

In West Africa hit by drought in 2004 the UN estimated that out of $ 1 could prevent a child was malnourished, while it cost $ 80 per day to treat an already malnourished children. Now on the UN and other organizations to direct action to assist people suffering from food shortages in what is called the Sahel region of West Africa. The reason is dry, with failed harvests, soaring food prices and conflict. This combined with the already high poverty and vulnerability means that the situation has been devastating for many people. Source: erikhjalpen.se

Somyaodo(see picture above) has only a small piece of land that she cultivates in order to support himself and his three grandchildren. Last year, she received almost no harvest at all. – During the past month I’ve gone to the village mill and collected the debris left over to cook a meal, says Somyaodo.Att family could survive, thanks to friendly neighbors and friends who sharedof the little they have.

Somyaodos family is just one of many families in West Africa currently lacks daily food. The reason people starve is to last year’s harvest was only a fraction of what it normally should be. The rains came late and was too sporadic. People in rural areas who live on what they grow the food may not be enough. Next season starts in July and some crops can begin harvesting after a few weeks. The time until then will be very difficult for more than 15 million people, scattered over large parts of West Africa

Join in and help these children and adults to survive! Support in the way you can, find an organization you trust and channels to create a change for these people!

Together we can create change!

/Maria Lundberg,people are not for sale

3,5 miljarder anledningar till förändring/3,5 billion reasons to make a change!

Att vara fattig definieras av FN att du inte har mer att leva för än 14 kr per dag, extrem fattigdom räknas till om man lever på mindre än 7kr per dag. Idag lever ca 3,5 miljarder människor lever idag i fattigdom. Svårt att ta in men fortfarande hur läget ser ut i världen. Men det viktiga är att se på de lösningar som finns för att utrota hunger istället för att stirra sig blind på antalet för det kan lätt göra att man tappar hopp om förändring.

Jag har läst om ett företag som heter Hand in Hand, de jobbar med att förse kvinnor med kunskap och kapital för att starta eget företag för att kunna försörja sin familj. Det är en väg ur fattigdom som jag tycker är bra för vi behöver långvariga utvägar för att bekämpa hungern i världen. Om en familj kan försörja sig blir förhoppningsvis resultatet att de undviker risken för den extrema fattigdomen.

Däremot extrem fattigdom som undernäring och svält behöver en mer kortsiktig plan för att människor inte ska dö av hungern. Här går många organisationer in och ger akut hjälp. Men för att i framtiden undvika att fler människor utsätts för den extrema fattigdomen behöver vi långsiktiga lösningar.

Utbildning är också något som skyddar främst barn från att bli utnyttjade, men det hänger oftast ihop med familjens förmåga att kunna försörja sig.

Vi lever i en värld där politiska system är viktiga för att upprätthålla ordningen samtidigt som dessa system många gånger kan förhindra människors mänskliga rättigheter. De politiska tillvägagångssätten kan göra det komplicerat för  redan fattiga länder. Ta till exempel de olika handelsavtalen eller regler för inträdet i den internationella valutafonden eller världsbanken. Utan tillräckliga resurser stängs fattiga länder utanför den globala ekonomin. Sedan har vi de multinationella företagen som i stor utsträckning styr mycket av agendan på den ekonomiska marknaden. De styr ofta vart de ska placera sina tillverkningar och spelreglerna för dessa. De bär ett ansvar för att ha etiska spelregler på marknaden vilket jag tror att de ofta inte har.Trots att vi har olika konventioner om hur människors rättigheter ska respekteras kvarstår faktum att länders egen intressen och politiska makt går före. Att bekämpa fattigdom var mer komplicerat än jag först trott och det kan lätt bli övermäktigt ju mer man börjar inse hur världssystemet är uppbyggt på att vissa är rika på andras bekostnad. Men här gäller det att fästa fokus på vad som görs och kan göras.

Fattigdom är ofta roten till problem som människohandel, akut vattenbrist, hunger, undernäring,sjukdomar,brist på utbildning etc. Hitta ett sätt som du kan vara med och bekämpa fattigdomen. Ingen kräver av dig eller frågar dig om att du ska kunna förändra situationen för all 3,5 miljarder människor som lever i fattigdom. Men en fråga går ut till dig om att du kan räcka ut till hand till någon, kanske ett barn som får möjlighet att gå i skolan på grund av ditt stöd eller en familj som får ett start kapital för att starta företag. Fundera på vad du kan göra i det lilla för att vara med och förändra i det stora.

foto: http://www.handinhand.nu/vad-vi-gor/bakgrund/

Poverty is defined by UN that if you live with less then 2 USD each day you are poor and if you have less then 1 USD each day you are defined to live in extreme poverty. Today approximately 3,5 billion people live in poverty. Hard to perceive but still the truth. But we can´t look at the amount of people living in poverty, we need to look at the ways out of poverty.

I have read about a company called Hand in Hand, they work with providing women with knowledge and funds to start their own business to be able to provide for the family. That is one way out of poverty that I find truly great, cause you need long term solutions to fight poverty. If a family can support them self they will hopefully eliminate the risk of extreme poverty and the consequences of that.

But extreme poverty like malnutrition and people in areas where there is starvation you will have to give more urgent solutions to eliminate the worst effects of starvation, death.

Education is also something that prevent especially children from getting used and exploited. But if the family has no income it´s hard to protect the children from childlabour and exploitation. That´s why we need different ways to fight poverty.

Then their is the political view on the subject and it´s where it become much harder to fight elimination of poverty. Often political codes can make it more complicated. Take trade agreements as an example, poor countries are not allowed in certain setups in agreements, it´s complicated to get a entry in the IMF and the world bank if the country does not fulfill certain steps. The globalization of the market and multinational companies rule a lot on the market and make it hard for weaker countries to even have a chance to step in to the market. Even if we have the conventions of human rights to respect every person the reality still remain that nations own economical interest and political power prior before the human rights.Fighting poverty is more complicated than I first thought it was but we cannot lose sight just because it´s complicated, no we still need to look at the positive things that are done.

Poverty is often the main reason for human trafficking, lack of water or sustainable living, education and wealth.Find out ways how you can fight the poverty that is flourish in our world to day. No one is demanding or asking you to change the situation for all the 3,5 billion people who lives in poverty. But a question is raised if you have the possibility to help one, maybe help one child to get support to be able to go to school or support one family with a start capital to run their own business to be able to support them self in the long run. Think about what you can do in the small scale to be apart of a larger solution to fight poverty.

All love to you! Thank you for reading! /Maria Lundberg

 

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/3512679/peoplearenotforsale?claim=s6tmcucfbud”>Follow my blog with Bloglovin</a>

%d bloggers like this: