Category Archives: human rights

Nya insatser mot människohandel/New resources in the fight against human trafficking!

Svenska dagbladet skriver den 11 april 2013 att Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholm uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel där det inte enbart rör sig om prostitution utan även till exempel organhandel och tvångsarbete.

Vidare skriver Svenska dagbladet att:

Barn som är offer för människohandel drabbas extra hårt. Enligt en tidigare utredning misstänktes 166 barn ha utsatts för människohandel under åren 2009–2011. En tredjedel av dessa barn var asylsökande. Till detta kommer att ett antal asylsökande barn försvinner varje år. Det finns en risk att vissa av dessa försvunna barn utnyttjas av människohandlare. Därför har regeringen särskilt pekat på behovet av att skydda barn. Förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter ökar möjligheterna att tidigt upptäcka och identifiera barn som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel och barn som är indirekt drabbade av människohandel.”

Sverige tar ett till steg framåt! Bra! Ingen människa ska behöva utsättas för att användas som en vara! Ingen människa är till salu!

Swedish goverment wants to colligate numbers of authorities in new efforts to fight human trafficking, not only on the perspective on trafficking and prostitution but also forced labour and trade of organ.

During 2009-2011 it´s estimated that 166 children in Sweden where subjected to human trafficking. Children are at higher risk to be exposed to trafficking and it´s why the goverment feels it´s a high priority to coordinate authorities to be able in a early stage identify the children whom are exposed or at a high risk to be exposed to human trafficking.

One step forward in the fight to end the human trafficking. No one should be exposed to trafficking or used as a commodity!

/Maria

källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-insatser-mot-manniskohandel_8073156.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-plan-mot-manniskohandel_8073082.svd

Advertisements
Tagged , , , , ,

Något nytt normalt!/Something new normal!

Idag är det normala att människor säljs som varor i en hänsynslös handel där barn så unga som fyra år används som sexslavar. Barn utnyttjas som billig arbetskraft eller som barnsoldater. Egen intressen går före människors liv. I konflikter världen över där människors liv skördas vägrar andra länder gå in och agera på grund av egna intressen. Människor tvingas till svält, saknar rent dricksvatten och blir sjuka på grund av det. Listan kan göras lång men sammanfattas att människans värde hålls inte högt längre. Människans värde bör och ska vara okränkbart. Jag önskar att vi ska vända sättet att se på människor. Att varje människa är unik och värdefull och ska inte utnyttjas eller användas för sin egen vinst. Det finns många personer där ute som redan gör beundransvärda saker och kämpar för människors lika rätt och värde. Vi behöver bli fler. Att det nya normala är att varje barn får rätten att gå i skolan och äta sig mätt, att varje människa ska var fri och inte behöva utnyttjas som en vara. Att varje människa ska få vara frisk, fri från svält,en plats att kalla sitt hem,ha tillgång till rent dricksvatten och att få vara trygg. Än en gång kan man skriva en lång lista men sammanfattningsvis är att varje människa ska ha rätt till överlevnad, ett liv i frihet och respekt. Nu är det hög tid för något nytt normalt- att vi bryr oss om varandra och att en människas värde respekteras högt!

Today, it’s normal that people are sold as commodities in a reckless trading, where children in the age of four years are used as sex slaves. Children are exploited as cheap labor or as child soldiers. Private interests take precedence over human life. In conflicts around the world human lives are destroyed because other countries refuse to step in and act because they have private intresest in the country. People are forced to starvation, lthey ack clean drinking water and get sick because of it. The list goes on but summarized the human value is not kept high any longer. Human value should and must be inviolable. I wish that we should turn the way of looking at people. That each person is unique and valuable and should not be exploited or used for others profit. There are many people out there who are already doing admirable things and fighting for equal rights and value. We need to add more people to it, more people who fight for human rights worldwide. I hope that together we can reverse our way of looking at people. I want to see something new normal. The new normal is that every child get the right to go to school and enough food to eat, that every human should be free and not sold into human trafficking. That every human should have food enough,a place to call their home, clean drinking water, be healty and safe. Once again, you can write a long list but in summary, is that every person should have the right to survival, a life of freedom and respect. Now it’s the time for something new normal- that we care about each other and that a human´s value is highly respected!

/Maria

(To all of you english speaking followers, pls bear with me. I know the english translation is not good, but my editor is working fulltime in Singapore as a teacher and have little time to edit the blog.)

Tagged , , , , ,

Malala Yousafzai

När jag var liten var det både spännande, roligt och lite nervöst att gå i skolan. Jag minns när mamma ibland skulle lämna mig och jag började gråta, visst var det inte alltid lätt men jag var omgiven av duktiga lärare och pedagoger och har alltid sett det som självklarhet att få gå i skolan och utbilda mig. Rätten till skolgång har alltid varit en naturlig del av livet här i Sverige och nu som vuxen inser jag hur tacksam jag är över att ha fått det privilegiet att få utbildning under trygga förhållanden. Via en delning på facebook kom jag i kontakt med händelsen om den 14åriga pakistanska flicka som riskerat livet för att kämpa för en sak som är så självklar här i Sverige, att barn, både flickor och pojkar har rätten att gå i skolan.

Malala Yousafzai, en flicka vars liv har svävat mellan liv och död den senaste tiden för att hon kämpat för rätten att flickor ska få utbildas har vårdats på sjukhus i Birmingham den senaste veckan. En dag på skolbussen blev hon skjuten för att hon vågade stå upp för flickors och kvinnors rättigheter i Pakistan. Denna unga tjej har blivit en symbol för kampen för rättvisa.

SVD skriver Malala Yousafzai var på väg hem från skolan i Swatdalen i nordvästra Pakistan när den beväpnade mannen i tisdags kom ombord på skolbussen och sköt. Dagen efter plockade läkare ut en kula som gått in i huvudet och sedan vidare till hennes skuldra.

Pakistans premiärminister Raja Pervez Ashraf uttryckte sig om dådet : Det var inte en attack på en person utan ett brott mot mänskligheten och en attack mot våra värderingar.

Vidare skriver SVD om att “Malala Yousafzai blev internationellt känd 2009 när hon skrev dagbok för BBC Urdu om talibanernas övergrepp i hennes hemregion Swat-dalen. Yousafzai belönades i fjol med Pakistans första nationella fredspris och nominerades samma år till det internationella barnfredspriset av gruppen Kids Rights Foundation.

I ett blogginlägg som BBC lyfter fram skrev Malala i åttonde klass förra året dessa ord:

”Situationen i Swat var normal fram tills dess att talibanerna dök upp och förstörde samhällsfriden”

”De inledde sina omänskliga handlingar, slaktade människor på torgen i Mingora och dödade många oskyldiga. Deras första måltavlor var skolorna, särskilt flickskolorna. De förstörde så många flickskolor – mer än 400 skolor och över 50000 elever blev lidande under talibanerna. Vi var rädda för att de skulle kasta syra i ansiktet på oss eller kidnappa oss. De var barbarer, de kunde göra vad som helst”.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skjuten-flicka-far-brittisk-vard_7582248.svd , http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistanska-malala-i-respirator_7580366.svd och http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, vilket mod denna unga flicka visar. Hon vågar säga ifrån, det är nog nu hur människor behandlas i vår värld.

Malala Yousafzai, en flicka med stort mod. Jag hoppas hon tillfrisknar omgående och att hon läker från sina skador. Vi behöver fler människor som dig, Malala Yousafzai!

Malala Yousafza.

Bild lånad av SVD: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Love chocolate?

Found this article at Stop the traffick

Do you love chocolate? Let´s fight for a trafficked free chocolate. //Maria

“TODAY WE ARE LAUNCHING OUR NEW CAMPAIGN ASKING KRAFT- WHEN WILL TOBERLONE BE FREE FROM CHILD TRAFFICKING?

Do you have a passion for all things chocolaty? Are you creative? Then you can use your artistic talents to make a difference; create an image for our Kraft campaign.

Kraft source a significant amount of their cocoa from the Ivory Coast where the Worst Forms of Child Labour and child-trafficking and been reported.

Since Kraft acquired Cadbury, who had made a previous commitment to Fairtrade, there has been very little new movement on their part. Kraft is the world’s biggest buyer of cocoa; in 2010 they bought 440.000 tons of cocoa but only 7% was certified as Traffik-Free.[1]  Mars, Nestlé, Ferrero and Hershey have all made public statements of some kind or another regarding their commitment to eliminate trafficking in their supply chain. However, it’s been quiet from Kraft for a long time.

Being the world’s largest buyer of cocoa, they should be leading, not lagging.

So, we’re asking Kraft for Traffik-Free chocolate across all their range starting with Toblerone- one of their best known and their most distinctive chocolate bars around the world.

What you can do

We’re asking as many people as possible to create and share their own messages to Kraft in the form of an image. It could be a photo, drawing or graphic designs accompanied by our slogan ‘When will Toblerone be Traffik-Free?’

You could be the world’s best artist, or you might not have picked up a pencil since art class at school, either way raise your paintbrushes, mice or cameras in the air as this time we’re doing it for a reason!

The process is simple:

  1. Design an image around our slogan ‘When will Toblerone be Traffik-Free?’
  2. Make sure you read the terms and conditions so we can use your image and it won’t get us into trouble.
  3. Send the image to use at info@stopthetraffik.org

We’re going to share the images with all our friends and networks through social media so as many people as possible will hear about trafficking in the chocolate industry and what they can do to stop it. You can help us pile on the pressure; like, re-pin and share your own and other people’s images to spread the word.

On 1st November the STOP THE TRAFFIK team will choose a winning image which to go on our Kraft campaign materials, including our website and our activist letters.

If you think you can come up with an image that will make Kraft act, then send them in.

The competition will close on the 1st November. Let’s get creative!

Thank you.

[1] (Source, Tropical Commodity Coalition Cocoa Barometer 2010)”

Picture and information borrowed from http://stopthetraffik.wordpress.com/2012/08/21/we-want-a-traffik-free-toblerone/.

Tagged

Human rights/mänskliga rättigheter

Human rights are tools to build a better society/Mänskliga rättigheter är verktyg som vi kan använda för att bygga ett bättre samhälle.

Not only numbers..

925 million people are chronically undernourished

884 million people lack access to improved drinking water

2,5 billion people lack access to improved sanitation

2 billion people lack regular access to essential medicines

1 billion lack adequate shelter

1,6 billion lack electricity

796 million adults are illiterate

215 million children are child laborers

18 million people die each year due to poverty related causes.

Behind every number there is a human being who is valued and loved. When it´s put in numbers it can be hard to grasp the full extent of the situation, but even though we cannot understand fully what is happening all over the world, we must still focus on what we can do. Yes, the reality is harsh and cruel, but you can find a place where you can personally make a change. If you help just one person, the numbers will be reduced, and more importantly, that one person will be given the chance at a better life.

Do not give up on doing good. Mother Teresa said, If you can´t feed a hundred then just feed one.

Let us see the person behind every statistic!

Photos borrowed from star of hope.

© Christer Göransson & Hoppets Stjärna

© Star of Hope (http://www.flickr.com/photos/hoppetsstjarna/7500671428/in/photostream/)

Giving children a good start in life is one way to change our societies all over the world! Be the change you want to see in your own society! 

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Hopp för Syriens barn/ Hope for Syria’s Children

(Scroll down for English.)

Trots våldsamheten och orättvisan som sker i Syrien så finns det hopp. Läs om Unicef´s arbete för barnen som drabbats.

“Efter våldsamheterna i Syrien har fler än 21 700 flytt till grannlandet Jordanien och fler väntas komma. Tack vare UNICEF kan runt 7300 barn som flytt från Syrien fortsätta gå i skolan i Jordanien.”

“De nioåriga tvillingarna Seema och Nour flydde med sin familj från Homs i Syrien till Mafraq i Jordanien i början av april. Situationen blev ohållbar då våldsamheterna bara ökade och barnen till och med såg döda kroppar på vägen till och från skolan.

– Vi brukade flytta mellan olika kvarter för att vara säkra men allt blev förstört och det var osäkert överallt, berättar Seema och Nours mamma Aya.

I samarbete med Rädda barnen har UNICEF arbetat för att barn som flytt oroligheterna i Syrien ska kunna fortsätta gå i skolan i grannlandet. Tack vare denna satsning kunde Seema och Nour komma tillbaka till skolan efter bara några veckor.

– Nu går flickorna i skolan och får vara med andra barn, säger deras mamma. I början grät Nour mycket men nu är de båda glada för att de kan gå i skolan.

Tusentals barn har redan skrivits in i Jordaniens skolor och UNICEF fortsätter sitt arbete för att se till att alla barn som flytt får tillgång till utbildning. I skolan får de bland annat hjälp med att bearbeta det de har varit med om.

– Skolan är inte bara viktig ur utbildningssynpunkt. Det är också ett sätt för barnen att få vänner och dagliga rutiner, något som hjälper dem hantera det lidande de har gått igenom, säger UNICEFs representant i Jordanien, Dominique Hyde.” -Unicef

Text och bild hämtad från Unicef´s sida, www.unicef.se. Läs mer om vad du kan göra för barn världen över.

ENGLISH

Despite the violence and injustice happening in Syra, there is still hope. Unicef is working for children exposed to the conflict.

“Because of the violence in Syria, more than 21,700 refugees have fled to the neighboring country Jordan and more are expected to arrive. Thanks to UNICEF the 7,300 children who have fled are provided with schooling in Jordan.

“The nine-year-old twins Seema and Nour fled with their family from Homs, Syria to Mafraq, Jordan at the beginning of April. Their situation had become unbearable when the violence escalated to such a point that the children could see dead bodies line the streets on their way to school.

“We used to move between different blocks to be safe, but that was impossible after everything was ruined and everywhere was unsafe,” says Aya, Seema and Nours mother.

UNICEF has been working with Save the Children to help children fleeing the upheaval in Syria and provide them with a continued education in their new country. Thanks to them, Seema and Nour were back in school after only a few weeks’ absence.

“Now the girls are in school with their classmates,” Aya continues. “In the beginning, Nour cried all the time, but now they are both happy to be attending school.”

Thousands of children have been enrolled into Jordanian schools and UNICEF continues its work in the hope of seeing all children of refugees able to attend school. The schools also provide counseling to help them deal with the horrors they have seen.

“School is not just important from an educational standpoint. It’s also a way for children to make friends and create daily routines, things which help them deal with the suffering they have been through,” says UNICEFS representative in Jordan, Dominique Hyde.

Text and picture taken from UNICEF’s homepage www.unicef.se. You can read more about what you can do for children worldwide.

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Childhood memories/Barndomsminnen

Photo: Unicef

Foto: Rädda Barnen, Photo: Unicef

Foto: Rädda Barnen, Cleis Nordfjell

Foto: Rädda Barnen. Pernilla Norström

Foto: Rädda Barnen, Cleis Nordjfell

Hej kära läsare!

Jag har många goda minnen från min barndom och min uppväxt. Vår familj bodde under 17år på en och samma plats, ett tryggt område där jag och min bror kunde vara ute och leka med våra vänner och vi hade nära till vår skola som var en skola som var mån om eleverna. När jag tänker tillbaka vet jag att mamma kämpade hårt för att vi skulle få en trygg och bra barndom/uppväxt. Ett minne jag har var att vi varje år hade gårdsstädning då alla grannar samlades och städade gården och det bästa av allt var då det var klart för då fick man alltid något gott att äta. Det var en god sammanhållning på gården och man brydde sig om varandra. Även om min barndom var präglad av svårigheter vet jag att jag har haft en mamma som kämpat för en trygg uppväxt för jag och min bror. En av de svårigheter jag mötte tidigt i livet var att min pappa hade alkoholmissbruk och dog när jag var sju år vilket har självklart präglat livet. En trygghet som ryktes bort ifrån en i tidig ålder men tack vara en mamma och släkt runt omkring fick vi det vi behövde.

Många barn går igenom utmaningar och tuffa förhållanden i livet. Jag kan absolut inte jämföra min barndom med en person som växt upp i krig,övergrepp och tvingas fly men jag vet att när ett barn utsätts för svårigheter behöver den trygghet. Varje barn oavsett var dom gått igenom behöver få känna den där tryggheten igen. Har de förlorat sin familj eller lever de under miserabla förhållanden behöver vi ge det barnet trygghet så att det kan växa upp och kunna blicka tillbaka och se de goda minnena från barndomen även om den har varit präglad av sorg, förlust och utmaningar.

Att kämpa för barnen är att kämpa för vår framtid. Vi är skyldiga att ge barn världen över goda minnen för livet, trygghet och framtidstro. Hitta ett sätt att stödja barn som har det tufft på ett eller annat sätt i livet. De förtjänar att ha någon som du som kan bidra till deras trygghet. Det finns många sätt man kan stötta ett barn, man kan engagera sig politiskt, gå med i någon organisation som arbetar för barns rättigheter eller vara stödmedlem eller fadder åt ett barn. Låt oss tillsammans ge barn en trygg uppväxt!

//Maria

Tagged , , , , ,

Human rights/Mänskliga rättigheter

If human rights had been transformed into laws in every country we would have constant infringements of the law!

Om mänskliga rättigheter vore lagar i varenda land i världen skulle vi ha ständiga lagöverträdelser varje dag.

Myanmar/Burma

Hej kära läsare!

Jag lovade tidigare i veckan att jag skulle skriva lite om det projekt som vi stödjer i Burma. I tidigare inlägg fick ni se lite förberedelser inför den faddergala vi ska ha på söndag just för att samla in medel för dessa barn. Här kommer lite information om landet i sig och projektet som vi stödjer.

Burma är rankat som det 40:e största landet i världen med en beräknad folkmängd på 50 miljoner människor, ett land som är beläget i Asien och gränsar till bland annat Kina och Indien. Landet har länge styrts av en av världens mest brutala militärregimer vilket har medfört att vardagen för många i Burma har inneburit förtryck och fattigdom. Landet har genomgått stora förändringar de senaste åren dock har de lång väg kvar till att de mänskliga rättigheterna och att människors frihet respekteras. Burma, ett land som på många sätt förundrar en med olika upplevelser. Alltifrån alla människor till bilresor, lukter och hur annorlunda det är där jämfört med Sverige. Men man slås även av den fattigdom som många lever under, varhelst man går fram kommer människor som tigger och en stor del av landets barn är undernärda.Men i allt detta finns det hopp, en kyrka som ligger mitt i Rangoon bestämde sig för att skapa en förändring för dessa barn. De startade ett barnhem för att ta hand om föräldralösa barn eller barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Här får de en chans att gå i skolan och få en bra start i livet.

Det är en förmån att få göra en skillnad för människor med stora behov. Vår kyrka har varit engagerad i El -Shaddai som barnhemmet heter på riktigt sedan 2007. Hela tiden har det bott ca 60 barn på barnhemmet. Barnen på barnhemmet är antingen helt föräldralösa eller delvis så att man inte haft råd att ha kvar barnet. Det är vanligt med undernäring för barn i Burma dels på grund av för lite mat men också ensidig mat. Därför är det roligt att se att barnen på barnhemmet får bra och näringsriktig kost samt att de får gå i skolan och få en utbildning. Familjen som driver hemmet har en stor kärlek till dessa barn. De bor och lever med dessa barn hela året så de ser det som sin livsuppgift att ta hand om dessa barn.

Vill du vara med och sponsra? Alla medel går oavkortat till hemmet El-shaddai. 220-0053.Märk din gåva “Burma_gåva”

Nu vet ni lite mer om projektet som vi ska hålla en faddergala för och en del om vad förberedelserna handlat om.

Ha en bra dag! Du är viktig och älskad!

/maria lundberg,, people are not for sale.

Eng. translation? Stay tuned. Our editor Sanna is updating all information to english.

%d bloggers like this: